Vad är varumärke?

Vad räknas som ett varumärke?

Varumärken är tecken som används inom handeln för att identifiera produkter. Ditt varumärke är den symbol som dina kunder använder sig av för att välja just din produkt. Det särskiljer dina produkter från konkurrenternas. Du kan skydda och vidareutveckla ditt varumärke om du registrerar det.

Vad innebär varumärkesrätten?

Varumärkesrätten räknas som en del av immaterialrätten, och regleras i varumärkeslagen (2010:1877). Innehavaren av ett varumärke har ensamrätt att använda märket som symbol för varor eller tjänster enligt varumärkesrätten.

Vad går att varumärkesskydda?

Ett varumärke kan till exempel bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, hologram eller ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller dess förpackning. En varumärkesregistrering gäller i tio år och du kan förnya registreringen hur många gånger som helst.

Hur fungerar varumärken?

Ett varumärke är ett kännetecken för en produkt eller tjänst. Vill du skydda ditt varumärke i Sverige ansöker du om skydd hos Patent- och registreringsverket (PRV). En svensk varumärkesregistrering gäller i tio år och kan därefter förlängas tio år i taget.

Kan man varumärkesskydda ett namn?

Du kan registrera annat än ditt företagsnamn, exempelvis domännamn, varumärken och personnamn. Bolagsverket registrerar ditt företagsnamn. Det finns dock även andra typer av namn och namnskydd som registreras hos olika myndigheter och organisationer.

Vad krävs för att varumärkesskydda en produkt?

För att överhuvudtaget kunna få varumärkesskydd krävs att varumärket har särskiljningsförmåga. Ett varumärke har särskiljningsförmåga om det kan särskiljas från andra aktörers tjänster och produkter.

Vad är ett mönsterskydd?

Mönsterrätt är en skyddsform som skyddar produktens utseende. Föremål för skyddet är enbart produktens utseende, design, inte t. ex. de tekniska lösningar som den omfattar. Mönstrets utseende framgår av det totala intryck som dess linjer, konturer, färger, form, ytstruktur, material osv.

Vad händer om man bryter mot varumärkesrätten?

Det är viktigt att straff för brott mot dessa rättigheter står i proportion till brottens allvar, att polis och åklagare har medel för att ingripa mot pågående brott och att åtal kan väckas när det är påkallat från allmän synpunkt.

Vilka olika sorter av varumärkesskydd finns?

Det finns två sätt att få skydd av varumärkesrätten. Varumärken skyddas om de registreras. Ensamrätt till varukännetecken uppkommer om de inarbetas. Innehavare av företagsnamn och andra näringskännetecken (namn på företag) har också ensamrätt som varukännetecken.

Vad innebär det att ett varumärke är registrerat?

Varumärke är ett viktigt kännetecken för alla företag och deras varor eller tjänster. När du registrerar ditt varumärke försäkrar du dig om att du får ensamrätt att använda det för dina varor och tjänster.

Vad kallas den lagstiftning som är till för att skydda den som skapat något nytt?

Upphovsrätt (också kallad auktorrätt) bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Upphovsrätten kan skyddas genom bestämmelser om straff för den som utan upphovsmannens medgivande nyttjar verket.

Hur vet man om något är Mönsterskyddat?

För att undersöka om exempelvis ett mönster eller material som du vill använda i din design är skyddat av mönsterskydd eller patent kan du besöka Patent – och registreringsverkets webbplats och att söka i deras databaser. Även om ett mönster inte finns registrerat kan det ha ett oregistrerat skydd.

Vad skiljer ett Patent från ett varumärke?

Vad är skillnaden mellan företagsnamn och varumärke? Ett företagsnamn är namnet på ett registrerat företag som registreras av Bolagsverket. Ett varumärke ansöker man om hos PRV och det är ett kännetecken som utmärker din specifika vara eller tjänst och skiljer den från andras.

Vad menas med varumärkesintrång?

Varumärkesintrång. Om ett varumärke är skyddat för en vara eller tjänst så får ingen använda ett identiskt eller liknande märke för samma eller liknande varor och tjänster. Gör man det kan det innebära att man begår ett varumärkesintrång, enligt Varumärkeslagen.

Vad betyder r efter ett varumärke?

Utanför Sverige kan registrerade varumärken markeras genom att det åtföljs av symbolen ®, ett inringat R, för engelska Registered Trade Mark, ’registrerat varumärke’. Oregistrerade varumärken kan markeras med ™, ett upphöjt TM, som är en förkortning för engelska Trade Mark, ’varumärke’.

PRV-skolan: Varumärke

Vad är ett varumärke?

Bygg ditt varumärke själv. Ingen annan kan göra det åt dig.

Lämna en kommentar