Vad är varumärkesskydd?

Vad innebär ett varumärkesskydd?

Ensamrätten som tillkommer genom registrering eller inarbetning av varumärket innebär att innehavaren kan förhindra andra företag att använda varumärket som ett kännetecken på ett otillåtet sätt. Skyddet omfattar såväl identiska varukännetecken som förväxlingsbara kännetecken för liknande typer av varor eller tjänster.

Vad innebär registrerat varumärke?

Varumärke är ett viktigt kännetecken för alla företag och deras varor eller tjänster. När du registrerar ditt varumärke försäkrar du dig om att du får ensamrätt att använda det för dina varor och tjänster.

Vad innebär varumärkeslagen?

4 § Ett varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister. Med tecken avses särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning.

Vad är grundkravet för att skydda ett varumärke?

Vilka krav måste uppfyllas? Ett varumärke måste uppfylla två grundläggande krav. Det måste gå att återge grafiskt och ha så kallad särskiljningsförmåga. Med grafisk återgivning menas att varumärket ska kunna uppfattas med synsinnet och kunna återges på papper.

Vad krävs för att få ett varumärke registrerat?

Här är en sammanfattning av riktlinjerna.
 1. Varumärket måste ha särskiljningsförmåga. Varumärkets utformning ska i sig vara tillräcklig för att kunna skilja varumärkesinnehavarens varor och tjänster från andras. …
 2. Särskilda riktlinjer för namn. …
 3. Krav på inskickade handlingar.
17 mars 2021

Hur länge gäller ett registrerat varumärke?

Hur länge gäller en varumärkesregistrering? En varumärkesregistrering gäller i tio år. Därefter kan du ansöka om förnyelse i ytterligare tio år i taget. I princip kan ett varumärke förnyas hur många gånger som helst.

Hur gör man registrerat varumärke?

 1. Om du vill infoga copyrightsymbolen trycker du på Ctrl+Alt+C.
 2. Om du vill infoga varumärkessymbolen trycker du på Ctrl+Alt+T.
 3. Om du vill infoga symbolen för registrerat varumärke trycker du på Ctrl+Alt+R.

Vad är ett Varukännetecken?

Varukännetecken är ett något vidare begrepp som dock i praktiken nästan innebär samma sak som ett varumärke. (Varukännetecken behöver dock inte kunna återges grafiskt.) Ensamrätt till varukännetecken uppkommer om de inarbetas. Det betyder att varukännetecknet har blivit tillräckligt känt i varumärkets kundgrupp.

Vilka svenska företag har starkast varumärke?

Sveriges starkaste varumärken
 • Swish.
 • Ikea.
 • Ica.
 • Volvo.
 • Wasabröd.
 • Yes.
 • Systembolaget.
 • Apoteket.
18 nov. 2021

Hur skyddar man en specifik design?

Om du vill försäkra dig om att rätten till din produkt är skyddad måste du göra en registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). Du kan söka designskydd (benämns även mönsterskydd), varumärkesskydd eller patent. Designskyddet har som syfte att skydda nyskapande designer, som utseendet på en produkt.

Vad kostar det att skydda ett varumärke?

För ett företag som vill ha ett skydd i Sverige för sitt varumärke betalar i regel mellan 2 000 kronor till 6 000 kronor. Kostnaden kan, beroende på hur många klasser man vill registrera i, bli högre.

Vad är designskydd?

Ett designskydd, även begreppen formskydd och mönsterskydd används, skyddar utseende och form, men inte en produkts funktion eller den bakomliggande idén. Med ett designskydd får ingen annan tillverka, sälja eller importera kopior av den skyddade designen.

Hur länge håller ett designskydd?

Som längst kan du ha ensamrätt till din design i 25 år. En designregistrering gäller i fem år räknat från ansökningsdatumet. När du ansöker första gången kan du välja att ansöka och betala för flera femårsperioder direkt. I Svensk designdatabas kan du se hur länge din registrering gäller.

Varumärkesskydd

What Does a Trademark Protect: Everything You Need to Know

Varumärkesskydd

Lämna en kommentar