Vad är vävnad?

Olika celler kan ha olika utseende och uppgifter. Tillsammans bildar cellerna vävnader. Det finns flera olika typer av vävnader, till exempel muskelvävnad, benvävnad och fettvävnad. Vävnaderna bildar tillsammans organ, som hjärta och lungor.

Vilka vävnader finns i huden?

Huden är uppbyggd av två större lager, epidermis (överhuden) och dermis (läderhuden) som vilar på ett fettlager kallat hypodermis (subkutan vävnad, även kallat underhuden). Både epidermis och dermis är i sin tur sammansatta av underskikt.

Vad är vävnad Quizlet?

En samling celler som specialicerat sig på samma uppgift. Bygger upp våra olika organ och organsystem. Samverkar för att utföra specifika uppgifter i vår kropp.

Vad är ett organ?

En kroppsdel med en bestämd form och en bestämd uppgift är ett organ. Ett organ består av vävnader, och vävnaderna består av miljarder celler. I din kropp finns det många organ, som hjärtat och lungorna – hjärnan, levern och njurarna. De finns inuti kroppen så vi kallar dem inre organ.

Vad finns det för olika vävnader i kroppen?

Kroppens vävnader kan delas in i fyra grupper:
 • epitelvävnad.
 • stödjevävnad.
 • nervvävnad.
 • muskelvävnad.
 • blod.
10 apr. 2019

Vad kallas det hårda yttersta lagret av överhuden?

Den yttersta delen av överhuden kallas hornlager

Hornämnet gör huden mer motståndskraftig mot till exempel frätande ämnen och mot att huden slits och nöts. Cellerna som innehåller hornämne ligger i hornlagret. Det är överhudens yttersta lager. Hornlagret hindrar också kroppen från att torka ut.

Vilka organ ingår i systemet?

Organsystem
 • cirkulationssystemet. …
 • gastro-intestinala systemet. …
 • endokrina systemet – ett kommunikationssystem som använder sig av hormoner.
 • immunförsvaret – försvarar kroppen mot sjukdomar.
 • integumentsystemet – hud, hår och naglar.
 • lymfatiska systemet – transport av vätska från kroppens vävnader tillbaka till blodomloppet.

Vilken typ av organism bildar inte vävnader?

Precis encelliga organismer har inte vävnader alls, de har endast en cell – så de kan inte ge upphov vävnader (olika typer av vävnader med många celler för varje vävnadstyp). Det kan nog finnas fler exempel på organismer utan vävnad än encelliga organismer.

Vad är en fettvävnad?

fettvävnad, fettväv, fett, tela adiposa, vävnad som huvudsakligen består av fettceller (adipocyter) och dessutom innehåller bindväv med bl. a. blodkärl och nerver. Dess fysiologiska uppgift är främst lagring av energi och värmeisolering.

Vad menas med begreppet Homeostas?

Homeostas, av grekiska ὅμοιος homoios, ”liknande”, och στάσις stasis, ”stopp”, ”stillastående”, är ett stabilt och konstant tillstånd gentemot omgivningen i ett biologiskt system. De tre viktigaste homeostatiska mekanismerna är termoreglering, osmoreglering och reglering av blodsockernivåerna.

Vad är skillnaden mellan organeller och organ?

Organell är cellens motsvarighet till organ. Organellerna ligger innanför cellmembranet i cytocellen. Organ är människans stora organ som, hud, lungor, lever. Växtceller har en cellvägg vilket är en viktig skillnad mot de flesta djurceller.

Vad heter delarna i kroppen?

Detta är en lista över människans kroppsdelar indelande efter del av kroppen de hör till.
 • huden.
 • huvud. ansikte. haka. hals. kinder. käke. …
 • halsregionen. adamsäpple. axlar.
 • armen. armbåge. fingrar. hand. handled. …
 • Övre delen av kroppen. bröstet. bålen. revben. ryggen. …
 • Nedre delen av kroppen. buken. bålen. navel. könsorgan. …
 • benet. fot. Häl. tår. höft.

Vävnader del 1

Types of Human Body Tissue

Cell, organ, vävnad

Lämna en kommentar