Vad är verksamhetsutveckling?

Vad ingår i verksamhetsutveckling?

Verksamhetsutveckling innebär utveckling av en organisation och dess processer med hänsyn till t. ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, innovation mm. Ofta talar man om kvalitetsledning, miljöledning, arbetsmiljöledning etc.

Vad gör en verksamhetsutvecklare?

Teknikorienterad verksamhetsutveckling utgår ifrån nya tekniska möjligheter att effektivisera, underlätta, automatisera och stödja det operativa arbetet som bedrivs. Idag är denna utveckling ofta förknippad med IT-utveckling.

Hur jobbar man med verksamhetsutveckling?

En verksamhetsutvecklare arbetar med att stötta projekt och förvaltning när det gäller prioriteringar, arbetssätt och metoder. Det kan handla om att gå in i ett projekt som fastnat eller går trögt för att stötta och se vilka vägar som kan leda framåt.

Hur kan man utveckla verksamheten?

Ibland kan det kan vara bra att sätta sig ner med sina kollegor och fundera över hur man kan utveckla verksamheten. Det kan handla om att ta fram nya erbjudanden, arbeta på nya sätt eller inrikta sig på att nå nya målgrupper. Webben är ett bra sätt att nå nya målgrupper.

Vad är en Business Development Manager?

Affärsutvecklare kallas på engelska business development manager. Den främsta arbetsuppgiften är att skapa ett problemfritt flöde i utvecklingsprocessen från vision, mål, över strategi och verksamhetsutveckling till kravställning och senare införande och utvärdering.

Vad är organisationsutveckling?

Som organisationsutvecklare arbetar du med individ- och grupprocesser och därigenom med aktivt förändringsarbete i företag och organisationer. Organisationsutvecklare har kompetens inom personlig utveckling, kommunikation, coaching, konflikthantering, grupprocesser samt utveckling av grupper och organisationer.

Hur mycket tjänar en verksamhetsutvecklare?

En Verksamhetsutvecklare i Sverige tjänar i snitt 50 600 kr i månadslön. Lönen för en Verksamhetsutvecklare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Vad gör en Verksamhetssamordnare?

Som verksamhetssamordnare har du en betydelsefull roll med fokus på att utveckla avdelningens arbetsformer, stötta och utveckla förvaltningens arbete med projekt samt skapa samarbeten och kontakter både internt inom avdelningen men också med andra delar av utbildningsförvaltningen.

Vad gör en verksamhetsutvecklare studieförbund?

Det är en utåtriktad tjänst där en stor del av arbetet innebär att förvalta kontakter med samarbetsorganisationer men också att skapa kontakter med nya organisationer och föreningar. Det kan t. ex. innebära att stötta upp vid föreningsutveckling, starta studiecirklar och arrangera kulturarrangemang.

Vad gör en Kvalitetsutvecklare?

Kvalitetsutvecklare är experter på omvärldsanalys, projektledning och målstyrning. Deras arbetsuppgifter handlar framförallt om verksamhetsutveckling med fokus på förbättrad analys. De ansvarar för utvärdering och kartläggning inom områden som jämställdhet och hälsa.

Vad är Verksamhetsarkitekt?

Som verksamhetsarkitekt arbetar du med att strukturera organisationens information i verksamhetsprocesser och IT-lösningar. Med hjälp av arkitekturmodeller beskriver du ett nuläge som utgångspunkt, med stegvisa förändringar för hur verksamheten ska nå ett önskat målläge.

Hur blir man Organisationsutvecklare?

En vanlig utbildningsbakgrund för de som arbetar som lednings- eller organisationsutvecklare är universitets- eller högskoleutbildning. Inriktningen kan vara olika beroende på vilken typ av organisation man vill arbeta inom. Det kan till exempel vara teknik, socialt arbete, samhällsvetenskap eller pedagogik.

Hur kan du bidra till verksamhetens måluppfyllelse under det kommande året?

All förändring och utveckling tar mer tid än man tror och därför är uthållighet, påminnelse och belöning viktiga verktyg för din utveckling. Du kan också involvera andra för att få stöd i din handlingsplan. Hinder kan uppstå längs vägen men prata då med andra om hur du kan ta dig förbi det.

Hur är det att arbeta i verksamheten?

Nyckeln till god verksamhetsutveckling är att arbeta med sin arbetsmiljö. En förutsättning för en väl fungerande organisation är att ha medarbetare som är friska, motiverade och kompetenta. Det påverkar produktivitet, kvalitet och kundbemötande positivt.

Hur hantera medarbetare som inte levererar?

Var tydlig.

Gå igenom för dig själv hur du har förmedlat vilka arbetsuppgifter som medarbetaren har och hur de ska göras. Har du varit tydlig och konsekvent i din kommunikation? Och om du förväntar dig att medarbetaren ska jobba på samma sätt som du – släpp det, och låt hen utveckla sina styrkor.

Vad är en process?

Hur man får jobbet gjort tankar kring verksamhetsutveckling

Vad är en Huvudprocesskarta?

Lämna en kommentar