Vad är vintergatan?

Vad är en galax för något?

Galaxernas huvudtyper

Galaxer indelas efter sin storlek och ljusstyrka i normala galaxer och dvärggalaxer. Dessa indelas i sin tur i typer. Bland de normala kan man särskilja två ljusa huvudtyper, elliptiska galaxer (E) och skivgalaxer. Skivgalaxerna brukar indelas i linsformade galaxer (S0) och spiralgalaxer (S).

Vad är Vintergatan ett typiskt exempel på?

Liksom många andra galaxer är Vintergatan en galax med spiralstruktur. Detta innebär att det går densitetsvågor genom galaxen som uppträder som spiraler som utgår från centrum av galaxen.

Var är vi i Vintergatan?

Vintergatan är en vanlig spiralgalax och jorden befinner sig cirka 25 000 ljusår från Vintergatans centrum. I mitten av Vintergatan finns det svarta hålet Sagittarius A*. Sett från jorden befinner sig det svarta hålet i stjärnbilden Skytten, eller Sagittarius, därav namnet.

Vilka olika former finns det i galaxen?

Galaxformer
  • Elliptiska galaxer (E0-E7). Denna typ antas sakna halon av mörk materia, så kallade nakna galaxer, se MOND.
  • Linsformade galaxer (S0, SB0).
  • Spiralgalaxer (Sa-Sd), till exempel Andromedagalaxen. …
  • Stavspiralgalaxer (SBa-SBd). …
  • Irreguljära galaxer (Ir) är små galaxer med oregelbundna former.
  • Andra typer:

Vad har en galax för egenskaper?

Galaxer klassificeras efter storlek och form. De sträcker sig från dvärgstjärnor med ”bara” tiotals miljoner stjärnor till jättestjärnor som innehåller miljarder stjärnor. När det gäller form kan de vara elliptiska, spiralformiga (som Vintergatan), linsformiga eller oregelbundna.

Vad är ett stjärn?

Stjärnor är massiva, lysande himlakroppar av plasma som kan ses på natthimlen med blotta ögat. Vissa stjärnor lyser rött eller gult, medan andra stjärnor lyser blått eller vitt. Skillnaden i stjärnornas färg beror på värmen vid deras yta. De kallaste stjärnorna lyser till exempel rött.

Vad betyder Rymdstoft?

Rymdstoft eller kosmiskt stoft är partiklar i olika storlek, sammansättning och koncentration. Detta förekommer såväl interplanetärt, interstellärt som mellan galaxerna, men dess studium brukar inom astronomin hänföras till det interstellära mediet.

Vad är Vintergatans massa?

Forskningssamarbetet mellan den amerikanska rymdstyrelsen Nasa och den europeiska motsvarigheten ESA:s rymdteleskop Gaia har kommit fram till att vår galax har en massa som är 1500 miljarder gånger så stor som solens – 1500 miljarder solmassor. Enheten solmassa motsvarar sisådär två kvintiljoner kilo.

När kan man se Vintergatan 2021?

Få koll på stjärnhimlen i januari 2021 här. Orionnebulosan, Merkurius och Vintergatans tvilling blir samtliga synliga på natthimlen i januari, och det är inte allt du kan se under årets första månad. Få koll på stjärnhimlen i januari 2021 här. På norra halvklotet varslar januari om kyla och inte minst mörker.

Vad heter den närmaste galaxen?

Andromedagalaxen är vår närmaste granngalax. Det är en spiralgalax precis som Vintergatan och är svagt synlig för blotta ögat i stjärnbilden Andromeda, som även givit den dess namn. Galaxen är nästan tre miljoner ljusår ifrån oss.

Var finns nebulosor?

nebulosa (nylatin nebuloʹsa (steʹlla), av latin nebuloʹsus ’dimmig’, ’töcknig’, av neʹbula ’dimma’, ’dunst’, ’töcken’), moln av gas eller stoft som förekommer i rymden mellan stjärnorna eller som diffust hölje kring vissa stjärnor.

Hur många ljusår är det till Andromedagalaxen?

2 537 000 ljusår

Hur ser elliptiska galaxer ut?

De flesta av dem ser inte ut som spiraler utan snarare utsträckta sfärer – eller ellipsoider. De kallas ELLIPTISKA GALAXER. De varierar i form, en del av dem liknar en basketboll, en del är utsträckta och ser ut som en varmkorv. Elliptiska galaxer är de största i universum.

Vad är Hubbles system för galaxer?

Edwin Hubble gjorde på 1930-talet ett system för klassificering av galaxer (Hubbles serie), med elliptiska galaxer, linsformade galaxer, irreguljära galaxer och en uppdelning av spiralgalaxer i normala spiralgalaxer och stavspiralgalaxer.

Hur många svarta hål finns i Vintergatan?

Det kan finnas uppemot 100 miljoner svarta hål bara i vår egen galax, Vintergatan.

Hur uppstod Vintergatan?

Vintergatan

Zoom från Vintergatan till jorden

Lämna en kommentar