Vad är vvs?

Vad gör en VVS?

En VVS-montör jobbar med installation och reparation av VVS-anläggningar i byggnader och fastigheter. Förutom att jobba med rör, kan dessa anläggningar bestå av till exempel värmepumpar, elpannor, varmvattenberedare, värmeelement och fläktar.

Vad är skillnad mellan VS och VVS?

VS – Värme och Sanitet. VVS – Värme, Ventilation och Sanitet.

Vad är VVS för linje?

Inriktningen VVS ska ge fördjupade kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem. Den ska ge eleverna kunskaper för att bygga system med givna funktioner och enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning.

Hur mycket tjänar en VVS?

Statistik från Installatörsföretagen visar att VVS-montörer med minst tre års yrkeserfarenhet, och med anställning i något av organisationens medlemsföretag, har en snittlön på 36 925 kr i månaden, eller 443 100 kr per år.

Vad är värme och sanitet?

VVS står för värme, ventilation och sanitet och betecknar dels en bransch inom byggindustrin, dels de tekniska system i byggnader som planeras, projekteras och utförs av branschen, inklusive de produkter som då används.

Är det lätt att få jobb inom VVS?

Lätt att få jobb!

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom den närmaste tiden.

Är VVS bra?

Bra lön. Den stora efterfrågan och bristen på yrkeskunniga gör att den som är utbildad VVS-montör eller rörmokare kan ta bra betalt för sina arbeten. Ingångslönen ligger i snitt runt ca 30 000 kronor men kan även vara lite mer eller lite mindre beroende på var man är verksam.

Hur skriver man VVS?

Eftersom VVS är en förkortning som är vanlig i allmänspråket och som inte är ett egennamn kan den mycket väl skrivas med små bokstäver: vvs. I början av en mening har man då stor begynnelsebokstav: Vvs.

Vad gör en Rörmontör?

Vid installationer i nybyggen arbetar du efter ritningar och tekniska beskrivningar. Rören kapas, bockas och fogas samman genom gängning, olika kopplingar eller svetsning. Du arbetar också med att installera och reparera pumpar, varmvattenberedare och styr- och reglerutrustning.

Hur mycket merit för VVS?

Programstruktur på VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma ämnen 400 p
Idrott och hälsa 1 100 p Värmelära 100 p
Matematik 1a 100 p Verktygs- och materialhantering 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p Gymnasiearbete 100 p

17 rader till

Vilka betyg krävs för VVS?

För att kunna bli anställd som lärling (vilket är i cirka 2 år) krävs lägst betyg E i yrkesämnen och i matematik, svenska och engelska. För att bli certifierad VVS-montör måste du även avlägga ett branschprov.

Det här läser du:
Ämne Poäng
VVS TIG-svetsning rör 100
Värmeteknik 1 100
Värmeteknik 2 100
Sanitetsteknik 1 100

7 rader till

Vilka ämnen läser man på VVS?

Du läser till exempel Ellära, Systemuppbyggnad, Värmelära och Verktygs- och materialhantering. Efter utbildningen kan du arbeta inom branscherna fastighet, kyl- och värmepump, ventilation samt VVS. Du kan börja jobba direkt efter gymnasiet eller fortsätta studera på yrkeshögskola.

Vad tjänar en rörmokare i Danmark?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
År Medellön kvinnor Medellön män
2015 0 kronor 31 800 kronor
2016 0 kronor 32 800 kronor
2017 0 kronor 33 200 kronor
2018 0 kronor 33 700 kronor

3 rader till

Vad tjänar en VVS-montör i Norge?

VVSmontör

Men har man några års erfarenhet är det ändå stor efterfrågan på VVSmontörer både i Norge och Sverige. Genomsnittslön i Norge: 42 330 norska kronor. Genomsnittslön i Sverige: 35 600 svenska kronor.

Hur mycket kostar en rörmokare i timmen?

Timpriset för rörmokare och VVS-installatörer ligger generellt något högre än för andra hantverkare. Vanligtvis får du betala någonstans kring 500-600 kr per timme.

Vad tjänar en VVS-tekniker? | Beskrivning av yrket | VVS- och fastighet | Jämtlands Gymnasium

Gymnasiearbete VVS

VVS- och fastighetsprogrammet

Lämna en kommentar