Vad är wan?

Vad är skillnad på LAN och WAN?

LAN är ett nätverk som täcker ett mindre geografiskt område, så som ett kontor, en våning eller en pumpstation. Så som namnen antyder, LAN är för mindre, lokala nätverk – medan WAN täcker större områden, så som städer, och också tillåter nätverk i olika länder att sammankopplas.

Vad gör WAN port?

Vad är WAN? WAN (Wide Area Network) är ett långdistansnätverk och finns över ett stort geografiskt område. Modemet skickar och tar emot information till och från internet via WANporten.

Vad är WAN typ?

WAN är ett världsomspännande nätverk av anslutna datorer. Föreställ dig WAN som internet. LAN (lokalt nätverk) är däremot ditt privata nätverk som består av enheterna där hemma. Dina LAN-enheter tar emot all data från WAN via routern.

Hur ser en WAN port ut?

En hemmarouter kan sägas ha en utsida och en insida. Utsidan är internetanslutningen, som ansluts till en port på routern, ofta kallad en WANport. Insidan på routern är det lokala nätverket, eller LAN:et. En router har ofta flera portar som tillhör insidan och där man kan koppla in datorer och andra enheter.

Var ska nätverkskabeln sitta i routern?

Om du vill surfa trådlöst via WiFi räcker det med en mellan fiberuttaget och routern. Koppla nätverkskabeln mellan ditt fiberuttag i väggen och den port på routern som är märkt “WAN” på routern (A).

Vad innebär det att Lana?

Själva ordet kommer från engelskan och betyder egentligen att man kopplar ihop flera datorer för att kunna spela mot eller med varandra via ett lokalt nätverk, Local Area Network.

Varför blinkar WAN?

Lyser eller blinkar wan-lampan? Lampan blinkar när det går trafik, lyser med fast sken när det inte är trafik. Om lampan inte lyser alls – då finns ingen kontakt till stadsnätet.

Vad är ett datornätverk?

Storleksmässigt mellan LAN och WAN finns något som kallas för MAN, Metropolitan Area Networks. Ett MAN är större än ett LAN och kopplar ihop LAN inom ett begränsat område, till exempel en stad, med hög kapacitet.

Vilka lampor ska lysa på routern Telia?

Grönt ljus – alla tjänster är på. Blinkar rött – routern håller på att starta upp. Fast rött ljus – strömmen är på men någon tjänst fungerar inte, till exempel ej kontakt med station, ej IP, ej bredbandstelefoni. Att lampan lyser rött betyder inte att routern är trasig.

Vad är en PPPoE?

PPPoE är en förkortning för point-to-point protocol over Ethernet. PPPoE bygger på två vitt accepterade standarder: PPP och Ethernet. PPPoE är en specifikation för anslutning av nätverk (Ethernet) till Internet genom ett bredbandsmedium, som till exempel en DSL-lina, trådlöst, eller ett kabelmodem.

Vilken typ av uppkoppling har jag?

Vilken anslutningstyp du har är beroende på vilken metod din internetleverantör använder sig utav. Det ska framgå i det bekräftelsebrev du fått från din leverantör. De tre vanligaste anslutningstyperna är: Dynamisk ip-adress (DHCP) – Då tilldelar din leverantör dig en ip-adress automatiskt.

Vad är LAN 1?

LAN1 (Röd): Internet privat, koppla in dator eller router.

LAN2 (Gul): Reserverad för framtida tjänster! LAN3 (Grön): Reserverad för framtida tjänster! LAN4 (Blå): Företagstjänst (internet till företaget).

Vilken funktion har en brandvägg i Datorsammanhang?

En brandvägg fungerar som ett säkerhetsverktyg där huvudmålet är att skapa en barriär och filtrera inkommande och utgående trafik mellan din enhet och extern trafik från internet. Det finns mycket trafik på internet som är skadlig, som virus, skadliga koder och hackare som försöker komma åt privat information.

Råby – vad vet dom

Ant Wan – Marbella (Lyrics)

Ant Wan – Marbella (Audio)

Lämna en kommentar