Vad är ykb?

Vad menas med YKB?

Den förare som utför tunga godstransporter måste enligt lagen ha ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). Åkerier och andra företag får inte anlita förare som saknar YKB för att genomföra tunga transporter. För att få ett yrkeskompetensbevis krävs en grundutbildning på 140 timmar för den som är 21 år eller äldre.

Får jag köra utan YKB?

som används för ett företags gods- eller persontransporter i landsbygdsområden för att försörja företagets egen verksamhet med gods eller arbetskraft, under förutsättning att transporten är tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten.

Vad gör man på YKB?

YKB grundutbildning

Det finns två varianter av grundutbildningen för yrkeskompetensbevis: en längre variant som är 280 timmar med minst 20 timmars körträning. en förkortad grundutbildning om 140 timmar med minst 10 timmars körträning.

Vad händer om min YKB går ut?

Vad händer om jag har ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning som har gått ut? Om du vill få ett nytt yrkeskompetensbevis måste du genomgå en fortbildning på 35 timmar. Du får inte arbeta som förare förrän du fått ett nytt giltigt yrkeskompetensbevis.

Får man köra tung lastbil utan YKB?

Efter den 10 september får man inte köra tung lastbil utan yrkeskompetensbevis, YKB. Detta gäller även lantbrukare vars fordon brukar vara undantagna från trafiklagstiftningen.

Vad kan straffet bli om du kör utan yrkeskompetensbevis?

– Den som över huvud taget inte genomgått utbildningen kommer att få dagsböter. Hur stora dagsböterna blir beror på inkomsten och avgörs från fall till fall av domstolen. – Notera också att samma straff, dagsböter, väntar den som uppsåtligen anlitar en chaufför utan YKB-utbildning.

När får man köra lastbil utan YKB?

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015. Nu måste alltså även du som omfattas av ”hävdvunnen rätt” ha och medföra ditt yrkeskompetensbevis vid körning.

Vad händer om man kör utan förarkort?

Föraren har kört utan att sätta in sitt förarkort i färdskrivaren: 8000 kronor per tillfälle. Föraren innehar eller använder ett eller flera förarkort: 4000 kr per tillfälle.

Är YKB förlängt?

De bevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 sept 2020–30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader. De bevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021–31 dec 2021 förlängs med 10 månader.

Vad ska du göra om du blir av med ditt yrkeskompetensbevis?

Om ditt yrkeskompetensbevis har kommit bort, förstörts eller om någon person uppgift har ändrats ska du anmäla det till Transportstyrelsens kundtjänst för yrkestrafik på telefon 0771-503 503. Därefter har vi möjlighet att skicka ut ett nytt yrkeskompetensbevis till den adress där du är folkbokförd.

Vad är transittrafik?

1 § Med internationella vägtransporter avses i denna lag yrkesmässiga transporter på väg av personer eller gods till eller från Sverige eller i transittrafik genom Sverige.

Vad är hävdvunna rättigheter?

Hävdvunna rättigheter i den nya lagen finns en övergångsregel som kallas hävdvunna rättigheter. Den innebär att förare som innehar körkorts- behörigheten C, CE, D och DE före lagens inträdande inte behöver genomgå grundläggande utbildning och avlägga prov. Datumen för utfärdande framgår på körkortets baksida.

Vad kostar det att förnya YKB?

För att behålla din YKB måste du sedan gå en fortbildningskurs var femte år. En sådan ligger på 35 timmar och kostar runt 7 000 kr – 8 000 kr. En sådan utbildning hittar du på vissa trafikskolor.

Webinarie YKB

YKB Yrkesmässig Trafik

YKB Dispenstransporter

Lämna en kommentar