Vad äter trollsländor?

Trollsländor vid en damm åt hundratusentals insekter på en sommar. Det motsvarar ungefär ett kilo insektsmassa, eller 700 000 medelstora myggor, visar forskning från Åbo universitet och SLU. De glupska flicksländorna i studien fångade och åt framförallt olika typer av myggor, men också ett stort antal andra insekter.

Hur gammal kan en trollslända bli?

Den fullbildade sländan kan leva från några veckor (flick- och jungfrusländor) till mellan en och två månader (egentliga trollsländor) . I dag känner man till ungefär 5700 arter av trollsländor . En stor del av dessa lever dock endast i tropikerna, och i Europa har hittills bara 138 arter observerats .

Hur länge lever en dagslända?

Dagsländor påträffas oftast vid vatten. De vuxna sländorna, särskilt hanarna, är kortlivade och lever bara några timmar till några dagar. De har mycket små mundelar och äter ingenting.

Hur lägger trollsländor ägg?

Honan lägger ägg i vatten och nymfen kryper upp ur vattnet när den är redo att förvandlas till fullbildad trollslända. Som imago lever trollsländor oftast bara i några veckor, som mest omkring två månader eller tio veckor.

Hur snabbt kan en trollslända flyga?

Alla som försökt fånga en flygande trollslända av någon av de större arterna vet att de inte bara kan flyga mycket snabbt, utan också göra makalösa undanmanövrar. De snabbaste flyger 10-15 m/sek.

Vilka djur lever kortast?

Den största delen av sin livscykel lever de som larv.

Dagsländor.
Systematik
Stam Leddjur Arthropoda
Understam Sexfotingar Hexapoda
Klass Insekter Insecta
Underklass Bevingade insekter Pterygota

11 rader till

Kan bli en slända?

Den fullbildade sländan, imagon, har ljusbruna vingar som i vila hålls platt mot den brunaktiga kroppen. En annan tolkning är att Klotho håller i sländan medan Lachesis spinner och Atropos klipper av. Från bakkroppsspetsen har nymferna två spröt, som i allmänhet är längre än hos den fullbildade sländan.

Vilka insekter lever ett dygn?

I hela världen finns ca 3 700 arter. Ephemeroptera betyder ungefär – Med kortlivade vingar. Vingade djur lever ett dygn till några veckor och larverna från någon månad till tre år beroende av art. Vuxna dagsländor har i vila upprättstående vingar och långa stjärtspröt.

Vad är det för skillnad på dagslända och trollslända?

Sländor kan tillhöra familjerna dagsländor, nattsländor och trollsländor. Till trollsländor räknas mosaiktrollsändor och flicksländor. Sländorna har ett kortvarigt vuxenstadium då de kan flyga. Larvstadiet, då de är vattenlevande, är betydligt längre.

Vad betyder trollslända tatuering?

Som tidigare nämnts, att ha den trollslända som är tatuerad på din kropp kommer att ge dig styrka att göra om din omvandling utan en liten bit av tvivel i ditt sinne. Detta skulle också vara en bra tid att söka andlig vägledning.

Vad händer med trollsländor på vintern?

Det finns två arter vinterflicksländor i Europa. Båda övervintrar som ni kanske vet som ”fullvuxna”, till skillnad från alla andra arter av trollsländor, vilka spenderar vintern som larver eller ägg.

Hur mycket äter en trollslända?

Trollsländor vid en damm åt hundratusentals insekter på en sommar. Det motsvarar ungefär ett kilo insektsmassa, eller 700 000 medelstora myggor, visar forskning från Åbo universitet och SLU. De glupska flicksländorna i studien fångade och åt framförallt olika typer av myggor, men också ett stort antal andra insekter.

När kommer trollsländor?

Fyrfläckad med åtta fläckar

Fyrfläckad trollslända hör till de arter man oftast ser. Den är inte bara en av våra vanligaste trollsländor, den trivs också vid nästan alla vatten och flyger ända från april till augusti. Dessutom är fyrfläckad trollslända lätt att känna igen på sina fyra svarta fläckar mitt på vingarna.

Dragonflies eat mosquitoes, gnats, and cicadas making them an important part of the ecosystem

Dragonfly catching and eating a mosquito

I småkrypsland, Avsnitt 01, Sländornas rike

Lämna en kommentar