Vad består hjärnan av?

Hjärnan kan delas in i tre delar; storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. Storhjärnan består av två hjärnhalvor som är förbundna med varandra genom hjärnbalken. De två halvorna har i princip samma funktioner men behandlar information olika.

Vad är hjärnan gjort av?

Storhjärnans inre är till största delen uppbyggd av vit substans. Den vita substansen består av nervtrådar och av stödjande celler som kallas gliaceller. Nervtrådarna förmedlar information mellan nervcellerna. Detta gör att hjärnans olika delar kan samarbeta.

Vilka är de tre hjärnhinnorna?

Hårda hjärnhinnan eller dura mater, även kallad pakymeninx, är den yttersta av hjärnans tre hjärnhinnor och sitter fast i kraniet, och följer till skillnad från pia mater inte hjärnans vindlingar. Dura mater är rik på blodkärl och bildar de venösa hålrummen varigenom cerebrospinalvätska går ut i blodet.

Vad är hjärnsubstans?

Grå hjärnsubstans består till huvuddelen av neuronens kropp (soma) och ses som grå vävnad. Här sker större delen av informationsbehandlingen. Grå hjärnsubstans utgör en stor del av vårt nervsystem och finns i hjärnan (encephalon), dvs storhjärnan (cerebrum), lillhjärnan (cerebellum), hjärnstammen och ryggmärgen.

I vilken del av hjärnan sitter talet?

Vänster hjärnhalva ansvarar för det språkliga, (till exempel tal– och skrivförmåga), språklig nyinlärning och logiskt tänkande. Höger hjärnhalva arbetar med rumsuppfattning, melodier, helhet och intuition. Nackloben tar emot och bearbetar synintryck, tinningloben ljud och hjässloben känsel.

Vad gör de olika delarna i hjärnan?

Den ytliga delen av hjärnan (hjärnbarken eller den grå substansen) styr de flesta av kroppens funktioner, till exempel syn, hörsel, tankeförmåga och rörelser. Djupare delar av hjärnan (den vita substansen) består framför allt av nervbanor som kopplar ihop olika delar av hjärnan och ryggmärgen.

Vad heter de tre hjärnhinnorna på svenska och latin?

They are the dura mater, the arachnoid, and the pia mater. Inga engelska synonymer finns.

Var finns hjärnhinnan?

Det finns tre olika sorters hjärnhinnor innanför skallen:
  • Hårda hjärnhinnan som skiljer stor- och lillhjärnan åt. Den skyddar även hela lillhjärnan. …
  • Spindelvävshinnan finns på insidan av den hårda hjärnhinnan. …
  • Mjuka hjärnhinnan ligger närmast hjärnan och omsluter hjärnans blodkärl.

Vad är det limbiska systemet?

Det limbiska systemet är en bågformad struktur som omfattar ett flertal nervcellsgrupper som tillsammans förmedlar upplevelser av ångest, aggressivitet med mera. Här finns hjärnans luktcentrum och kontrollcentrum för sex samt strukturen amygdala där sinnesintryck kopplas till en känsla.

Vad är ett Hjärncentrum?

Storhjärnans bark indelas i lober: pannlob, hjässlob, nacklob, tinninglob och enligt många auktoriteter insula. Inom dessa lober finns olika hjärncentrum (syn-, hörsel-, luktcentrum med flera). De vita området mellan centrumen kallas för associationsområde, och här finns inlärningen och tankeverksamheten lagrade.

Vad händer i kroppen vid en reflex?

Under huden finns sinnesceller och dessa är lättretliga. Om de utsätts för stimuli skickar de impulser till ryggmärgen som för impulsen vidare genom axoner till muskeln inom området som hjälper till att dra bort exempelvis handen om man sticker sig på en tagg.

I vilken del av hjärnan bearbetas och tolkas information?

Nervtrådarna har sina cellkroppar i hjärnan eller ryggmärgen, men nervtrådarna går ut till kroppens olika delar, till exempel till armarna, benen och fingrarna. Nervtrådarna i det perifera nervsystemet ligger i buntar. Nerverna skickar vidare information mellan det centrala nervsystemet och resten av kroppen.

Vad betyder förändringar i hjärnan?

Tumörer i hjärnan drabbar människor i alla åldrar. Dock är det vanligast hos personer över 60 år. En växande tumör kan orsaka huvudvärk, illamående och balansproblem. Prognosen vid hjärntumörer varierar både med typen av tumör och med dess läge i hjärnan.

Var i hjärnan finns Talcentrum?

Man brukar ofta tala om hjärnans två olika talcentrum som båda sitter i vänster hjärnhalva: Brocas fält är ett motoriskt talcentrum som man hittar i pannloben och som sätter samman de rörelseprogram som krävs för att man ska kunna formulera ord.

Vad kan man se på en hjärnröntgen?

Hjärnans anatomi, morfologi och funktion kan porträtteras detaljerat med hjälp av magnetkamera, så kallad MR-kamera. Bilderna kan på ett tidigt stadium avslöja sjukdomar som demens, cancer, akut stroke och epilepsi.

Vilken del av hjärnan är kreativ?

Alla människor har en dominant hjärnhalva – antingen styrs man främst av höger hjärnhalva eller av vänster hjärnhalva. Medan vänster hjärnhalva gör att man är mer logisk, analytisk och kritisk i sitt tänkande, så har höger hjärnhalva fokus på kreativitet, intuition och känslor.

9 FAKTA OM HJÄRNAN

En liten film om hjärnan

Centrala nervsystemets uppbyggnad och funktion

Lämna en kommentar