Vad betyder aa?

Det är här alkoholister, med olika lång tid nykterhet, träffas för att dela erfarenheter, styrkor och förhoppningar med varandra. Inom AA utvecklas en alldeles speciell gemenskap genom att vi öppet och ärligt berättar om våra liv, både hur det var, vad som hände och hur det är nu.

Vad är AA förkortning för?

Initialism är också en sorts förkortning men då utalas varje bokstav för sig (till exempel FN – Förenta Nationerna, eller initialerna i ditt namn – Anna Andersson blir AA.

Vad betyder F och FF?

Om hänvisningen avser fler än en sida i texten, kan förkortningarna ”f.” respektive ”ff.” användas, vilket betyder följande respektive flera följande sidor. Avser referensen ett citat ska den exakta sidan anges varifrån citatet är hämtat. Förkortningen ”ff.” kan omfatta ungefär upp till 5 sidor.

Vad betyder förkortning av?

Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken. Vanligt är att ta med en eller två begynnelsebokstäver i orden. En förkortning som bildar och utgör ett nytt ord kallas akronym.

Vad betyder FF A?

fungerar både som förkortning för följande sida och följande sidor.

Hur förkortas Ad Acta?

a.a., förkortning för ad acta.

Vad är förkortningen för ATM?

Atm. Förkortning för: At the moment. Denna kombination av bokstäver är traditionellt associerat med ”Automated Teller Machine (dvs. en bankomat).

Vad betyder FF på svenska?

73”’ff”’.” | förkortning för fort folgende (Seiten); följande sido [..]

Vad betydet FF?

FF” är en förkortning av ”Föräldrafri”, dvs man är ensam hemma och kan ha fest eller bete sig på annat icke tillrådligt sätt.

Vad betyder FF i register?

Förkortningen används i litteraturhänvisningar. Ett enkelt f betyder en sida, medan dubbel f betyder flera sidor.

Vad menas med ut?

Ut betyder ungefär detsamma som ur.

Vad är förkortning i matte?

Förkortning innebär att vi dividerar både täljaren och nämnaren med ett visst heltal, vilket gör att bråktalet skrivs i en enklare form. Dock måste vi komma ihåg att vi bara får dividera med sådana heltal som både täljaren som nämnaren är jämnt delbara med.

Vad är förkortningen för fortsättning?

Fortsättning förkortas forts. Forts. är en avbrytningsförkortning, där man har brutit av ordet efter de fem första bokstäverna. Vi rekommenderar då att man sätter ut en punkt för att visa läsaren att ordet är avbrutet.

Vad betyder det etc?

Etc. är en förkortning för et cetera. Det är latin och betyder betyder ’och det övriga’, ’och så vidare’.

Vad är förkortningar på engelska?

förkortning
Huvudsakliga översättningar
Svenska Engelska
förkortning abbreviation
contraction

Vad betyder F efter sidnummer?

Om du vill hänvisa till flera sidor i en fotnot gör du detta genom att skriva ”f” (angiven sida och den nästföljande) eller ”ff” (angiven sida och de följande) efter sidnumret.

Heter jag Elnour? [ENG Subs]

Jaha, nähä, oj oj (vad betyder det?)

Redan och gäller (vad betyder de?) SFI

Lämna en kommentar