Vad betyder abort?

Abort betyder att avbryta en graviditet. I Sverige har vi fri abort enligt abortlagen och det är du som är gravid som bestämmer om abort. Det finns ingen åldersgräns för att göra abort. En abort kan göras med hjälp av tabletter eller genom en mindre operation.

Vad är en framkallad abort?

Framkallad abort

Avsiktlig borttagning av foster från livmoder med en av ett flertal tillgängliga tekniker.

När är ett foster livsdugligt?

Enligt Socialstyrelsens rättsliga råd har läkaren handlat korrekt, eftersom ett foster betraktas som livsdugligt från vecka 22.

Vad är det för skillnad på spontan och framkallad abort?

(Marsal et al., 2014). Begreppet spontan abort används inom gynekologins terminologi och avser en graviditet som avslutats spontant, ett missfall, vilket inte bör förväxlas med inducerad, framkallad abort (Abort, 2019; SFOG, 2018).

Hur var er abort?

En tablett Mifepristone tas på sjukhuset 24-72 timmar före själva aborten. Tabletten tas i närvaro av barnmorska och får inte skickas med hem. Mifepristone gör så att graviditetshormonerna sjunker och livmoderhalsen mjuknar och öppnar sig. Efter att du svalt tabletten kan du bli illamående.

Hur många aborter görs varje år i världen?

Worldometer redovisar statistik i realtid och visar att det hittills i år utförts nästan 900 000 aborter. Worldometer skriver på sin hemsida om abort att det ”enligt WHO varje år runt om i världen sker uppskattningsvis 40-50 miljoner aborter”.

Vem får göra abort i Sverige?

Abortlagen ger dig som är gravid rätt att avbryta graviditeten. Aborträtten gäller för alla som är gravida i Sverige, även för dig som inte är svensk medborgare eller inte är bosatt i Sverige. Du behöver inte tala om varför du vill göra en abort och du ska inte bli ifrågasatt i ditt beslut.

Vad gör man med aborterade foster?

Vid aborter fram till vecka 12, som utförs på sjukhus, är Socialstyrelsens riktlinjer att det aborterade fostret bränns tillsammans med annat riskavfall. Vid aborter efter vecka 12 kremeras kropparna och sprids i en minneslund, enligt Sveriges Radios reportage från 2012.

Kan man se fostret vid abort?

Det går att se fostret vid medicinsk abort.

Vid medicinsk abort som görs polikliniskt eller delvis hemma före graviditetsvecka 9 är det vanligen svårt att se fostret i den rikliga blödning bland klumparna av levrat blod, men det går i princip att se det.

Vad är livsdugligt?

Det är Rättsliga rådets uppgift att bestämma var den generella tidsgränsen för livsduglighet går. Rådet utgår för närvarande från att sista dag för att ge tillstånd till abort är vecka 21 plus sex dagar. Detta innebär att ett foster anses livsdugligt från vecka 22, om det inte har allvarliga fosterskador.

När får man göra abort enligt svensk lag?

En graviditet räknas från senaste mensens första dag, inte från själva befruktningstillfället. Fram till och med den 18:e graviditetsveckan har du rätt att göra abort utan att behöva berätta för någon varför du vill göra det. Efter den 18:e graviditetsveckan måste Socialstyrelsen ge tillstånd för abort.

Hur många aborter görs varje år i Sverige?

År 2020 rapporterades cirka 34 600 inducerade aborter till denna datainsamling, vilket motsvarar drygt 18 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder i befolkningen (15–44 år). Det är ungefär 1 500 färre aborter jämfört med antalet rapporterade för 2019.

När anser du att ett liv börjar?

Barnet kan även uttrycka glädjekänslor, som tecken på att det njuter av att leva. Om vi utgår från att det mänskliga livet börjar när man blir en person från omkring den 24:e graviditetsveckan, så behöver den nuvarande abortgränsen (21 veckor + 6 dagar) inte sänkas.

Hur mycket blöder man under en abort?

När du gjort abort är det vanligt att blöda i cirka två veckor. Till en början brukar blödningen vara ungefär som en mens, ibland rikligare än så, men sedan avtar den. Hur mycket man blöder är individuellt och en del kan blöda längre. Huvudsaken är att blödningen minskar med tiden.

Medicinsk abort – animerad film för 1177

Aborten: Ingen sa att det skulle göra så ont

Kirurgisk abort – animerad film för 1177

Lämna en kommentar