Vad betyder addera?

Används för att lägga ihop saker. När man håller på med addition så kallar man de tal som ska läggas ihop för termer. Så ska man lägga ihop två eller flera saker så blir det term + term. Svaret som man får när man lägger ihop flera tal, eller termer, kallas för summa.

Vad är adderar?

Addera betyder ungefär detsamma som lägga ihop.

Vad betyder lägga till?

Frasen lägga till är en synonym till tillägga och addera och kan bland annat beskrivas som ”göra ett tillägg, tillägga, tillfoga; addera”. Frasen är motsatsen till ta bort. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av lägga till samt se exempel på hur frasen används i det svenska språket.

Hur man räknar addition?

Räknesättet addition

När två tal adderas kallas detta för en addition. De tal som adderas med varandra kallas för termer och resultatet kallas för en summa. Man brukar säga att man adderar tal, lägger ihop tal eller summerar tal.

Vad är de fyra räknesätten?

I det här kapitlet övar vi på de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division).

Vad är ett missnöje?

Ordet missnöje är en synonym till ogillande och misstyckande och kan bland annat beskrivas som ”känsla av att något kunde fungera bättre”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av missnöje samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder att lägga till handlingarna?

Lägga något till handlingarna

Innebär att ärendet noteras i protokollet utan att vidare beslut tas i frågan. Föregående mötes protokoll och rapporter är exempel på dokument/ärenden som oftast endast läggs till handlingarna.

Vad betyder livlighet?

Ordet livlig är en synonym till pigg och rask och kan bland annat beskrivas som ”full av liv ; intensiv”. Ordet är motsatsen till slö. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av livlig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Addera och subtrahera bråk

VAD BETYDER DINA DRÖMMAR?

De fyra räknesätten (Matematik) – Studi.se

Lämna en kommentar