Vad betyder ångerrätt?

Ångerrätt är en lagstadgad rättighet som innebär att du har 14 dagar på dig att ångra ett köp du har gjort på distans, till exempel nätet. Ångerrätten gäller både varor och tjänster. Informationen gäller köp inom EU, Norge, Island och Storbritannien.

Vad är ångerfristen?

Konsumenten har enligt lagen 14 dagar på sig att ångra sitt köp och det är din skyldighet att informera om detta. Ångerfristen börjar gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan. Om det är en tjänst börjar ångerfristen dagen efter att avtalet har ingåtts.

Vad är skillnad på ångerrätt och retur?

Skillnaden är att ångerrätten ger dig möjlighet att returnera en vara som använts och returnerats inom 14 dagar från att den mottogs, värdeminskningen kommer inte att återbetalas vid nyttjande av ångerrätt. Kontakta gärna oss innan du gör en retur.

Får man pengar tillbaka vid ångerrätt?

Pengar eller tillgodokvitto tillbaka

När det gäller öppet köp så ska konsumenten få tillbaka pengarna om hen vill lämna tillbaka en vara. För bytesrätt kan du antingen erbjuda konsumenten att byta varan mot en annan eller att ett tillgodokvitto.

I vilka situationer gäller ångerrätt?

Har du köpt en vara eller tjänst på distans eller utanför företagets affärslokal, har du enligt lag rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Det är din så kallade ångerfrist. Företaget ska innan köpet genomförs ha informerat dig om hur du ångrar köpet.

Vad krävs för att häva ett köp?

Att häva ett köp innebär att du betalar tillbaka pengarna som konsumenten har betalat, mot att konsumenten lämnar tillbaka varan. Konsumenten behöver inte acceptera ett tillgodokvitto. För att konsumenten inte ska ha rätt att häva köpet krävs det att du visar att felet är ringa, det vill säga av liten betydelse.

Vad innebär 14 dagars ångerrätt?

Konsumenter har som grundregel rätt till 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler, men det finns vissa undantag. Om du säljer en vara börjar ångerfristen gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan. Om du säljer en tjänst börjar ångerfristen gälla dagen efter att avtalet ingåtts.

Vad menas med Öppetköp?

Öppet köp betyder att du kan lämna tillbaka en vara till butiken och få pengarna tillbaka. Bytesrätt betyder att du kan lämna tillbaka en vara och få en annan vara i stället. Du kan aldrig kräva att få öppet köp eller bytesrätt. Det är butiken som bestämmer.

Vad är skillnaden på Öppetköp och reklamation?

#1: Öppet Köp: Öppet köp är ingen rättighet. Det är butiken eller företaget själv som avgör om de vill erbjuda öppet köp eller inte. Med öppet köp menas att du får lämna tillbaka det du köpt och få pengarna tillbaka. Det brukar framgå av kvittot om butiken eller företaget erbjuder öppet köp.

Vad menas med köplagen?

När du som privatperson köper eller säljer en vara till en annan privatperson gäller köplagen. Bestämmelserna i köplagen går att avtala bort. Det betyder att en köpare och en säljare kan komma överens om andra villkor än de som står i lagen.

Vad är en Ångerblankett?

Denna blankett kan användas när konsumenten vill ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Konsumenten har även möjlighet att ångra sig på annat sätt än med blanketten men rekommenderas alltid att spara underlag som visar att han eller hon har ångrat sig.

Vilka varor kan man inte lämna tillbaka?

Vissa varor i en butik kan också vara undantagna från öppet köp eller bytesrätt. Det är exempelvis vanligt för reavaror eller underkläder. När du ska köpa något, fråga alltid i butiken vad som gäller och se till det står på kvittot. Om du inte blivit erbjuden öppet köp kan du tyvärr inte lämna tillbaka tröjan.

Har man ångerrätt vid köp av privatperson?

När du handlar av en privatperson, exempelvis på Blocket, kan du inte ångra dig på samma sätt som om du handlar av ett företag. För att ångerrätt ska gälla måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet. Även om säljaren friskriver sig från ansvar för fel så kan köparen ha rätt att reklamera.

Har företag ångerrätt?

Av det ovan anförda följer att företagare saknar en legal ångerrätt. Detta hindrar dock inte parterna från att på egen hand föreskriva om ångerrätt. Två näringsidkare kan alltså i det ingågna avtalet föra in en klausul som ger den ena och/eller båda parterna en rätt att ångra köpet.

Vilka är de viktigaste Köprättsliga lagarna?

De främsta köprättsliga lagarna är:
  • köplagen (1990:931) som innehåller bestämmelser om köp av lös egendom.
  • konsumentköplagen (1990:932) som gäller när en konsument köper lös sak av en näringsidkare.
  • konsumenttjänstlagen (1985:716) som reglerar vissa typer av avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsument.

Ångerrätt

Konsumentvägledning: Garanti, reklamation och ångerrätt

Så fungerar ångerrätt

Lämna en kommentar