Vad betyder åtal?

Vad betyder att man är åtalad?

Åtal innebär att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan innehåller information om vem som misstänks för brottet, vilka brott det handlar om och vilken bevisning åklagaren har. De flesta brott faller under allmänt åtal.

När blir rättegång efter åtal?

Om åtal väcks blir det rättegång i domstolen. En av åklagarens uppgifter är att bevisa att den åtalade har begått brottet. Hon eller han redogör för teknisk bevisning, förhör misstänkta, vittnen och experter för att domstolen ska ha ett så bra underlag som möjligt att bedöma gärningen på.

Vem kan åtala?

En åklagare har åtalsplikt för nästan alla brott. Det betyder att åklagaren alltid måste väcka åtal, om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott. Om det finns bevis, spelar det alltså ingen roll om till exempel personen som anmälde brottet har ångrat sig.

Vem är åtalad?

Den tilltalade är den som misstänks vara skyldig och är åtalad för brottet.

Vad kallas den som är åtalad för ett brott?

Är du är misstänkt för att ha begått ett brott kallas du för tilltalad. Vid rättegången ska åklagaren försöka bevisa att du har begått det brott som du har åtalats för. Domstolen ska sedan döma i målet, det vill säga ta ställning till om du är skyldig till brottet och vilket straff du i så fall ska få.

Vad krävs för att bli åtalad?

Om åklagaren på objektiva grunder bedömer att det finns tillräckliga bevis för att den misstänkta har begått ett brott är åklagaren skyldig att väcka åtal. En rad överväganden måste göras innan beslutet fattas. Om åtal väcks är det sedan åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att ett brott har begåtts.

Hur lång tid kan det ta innan det blir rättegång?

Från att en person häktats ska åklagaren normalt sett väcka åtal inom 14 dagar, men tiden kan förlängas efter beslut av domstolen. Hur lång tid själva förundersökningen tar beror till stor del på vilken typ av brott det rör sig om.

När får man sin dom efter rättegång?

Svar: Hur lång tid det tar innan domen meddelas efter en rättegång är olika. Vid vissa förhandlingar lämnas dom redan i slutet av rättegången, samma dag. I de flesta fall brukar dom meddelas efter ca två veckor. Om du är tilltalad eller målsägare med ett skadeståndsanspråk får du domen hemskickad.

När lägger åklagaren ner åtal?

Nedläggande av åtal innebär att åklagare som väckt talan om brott vid domstol kan senare välja att lägga ned åtalet. Om åklagaren lägger ned ett åtal på den grunden att tillräckliga skäl för att den tilltalade är skyldig till brottet inte föreligger, har den tilltalade rätt till frikännande dom.

Vilka brott kräver angivelse?

BrB 5:1 § Förtal

Vid förtal mot avliden får brottet anges av vissa närstående. Efterlevande make, barn, syskon och föräldrar har denna rätt. Åklagaren får väcka åtal även utan angivelse om anses påkallat ur allmän synpunkt. Det kan i undantagsfall vara påkallat till exempel om ingen närstående är i livet.

Vilka brott faller inte under allmänt åtal?

De enda undantagen är brott mot 5 kap. brottsbalken det vill säga ärekränkningsbrotten som i allmänhet inte faller under allmänt åtal utan initiativet ligger istället hos den som anser sig förolämpad eller förtalad.

Vill inte medverka i min polisanmälan?

Polisen har en skyldighet att utreda misstänkt brott när det kommit till polisens kännedom. Däremot kan målsäganden meddela att han eller hon inte vill medverka i en eventuell utredning. Målsägandens ovillighet att medverka i en eventuell utredning betyder dock inte att ärendet läggs ned.

Vilka är de olika Misstankegraderna?

I Sverige finns fyra grader av misstanke:
  • Kan misstänkas. Detta är den lägsta graden av misstanke. …
  • Skäligen misstänkt. …
  • På sannolika skäl misstänkt. …
  • Tillräckliga skäl för åtal.

Hur kollar man domar gratis?

Du kan höra av dig via mejl, telefon eller genom att besöka aktuell domstol. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar, så länge de inte är skyddade av sekretess.

Vilka alternativ till åtal finns det?

Ett alternativ till åtal vid vissa mindre allvarliga brott, som innebär att åklagaren direkt utan rättegång utfärdar böter och/eller villkorlig dom. En förutsättning är att den misstänkta personen erkänt brottet och accepterar föreläggandet.

CISSI WALLIN – ÅTALET

FÖRUNDERSÖKNINGEN – VAD HÄNDER INNAN ÅTAL? AVSNITT 55 – ADVOKATSNACK!

Efter förundersökningen: Åtal, böter eller åtalsunderlåtelse

Lämna en kommentar