Vad betyder atopisk hud?

Atopisk dermatit (atopisk eksem) är en kronisk inflammatorisk och icke smittsam hudsjukdom som kännetecknas av torr, fjällande, kliande och irriterad hud som kan uppstå i både ansiktet och på kroppen. Förekomsten av atopisk dermatit har ökat två till tre gånger i i-länderna sedan 1970-talet.

Vad menas med atopisk?

Ordetatopi” används för att beskriva en ärftlig benägenhet (tendens) att producera antikroppar (IgE-antikroppar) mot vanliga ämnen i vår närmiljö såsom damm, pollen eller mat.

Vad orsakar atopisk eksem?

Varför vissa får atopisk dermatit är inte helt klarlagt, men arv och miljö spelar roll. Det är ärftligt att få torr hud och eksem, precis som pollenallergi och astma. Miljön kan påverka genom att du exempelvis har ett jobb som gör att du får eksem, eller bor där klimatet påfrestar huden mycket.

Hur blir man av med atopiskt eksem?

Atopiskt eksem ska behandlas efter svårighetsgrad utifrån en behandlingstrappa. I första hand ska torr hud behandlas regelbundet med mjukgörande medel i förebyggande syfte. När det blir ett eksem behövs antiinflammatorisk behandling i form av utvärtes kortison för att minska inflammation och klåda.

Vad kan trigga eksem?

Tunnare hudlager ger sämre skydd

Även andra faktorer i omgivningen kan trigga igång och försämra eksemet, exempelvis kyla eller värme, stress och infektioner. I vissa fall är atopiskt eksem också kopplat till exempelvis allergi mot pollen, pälsdjur, kvalster eller viss mat.

Är atopiskt eksem allergi?

Atopiskt eksem orsakas inte av allergi. Hos spädbarn yngre än ett år med svårt atopiskt eksem som inte svarar på behandling kan födoämnesallergi (oftast allergi mot komjölk eller ägg) vara en försämrande faktor.

Vad är IgE allergi?

IgE-medierad allergi och ärftlighet

IgE-medierad allergi är den vanligaste formen av allergi. Det kännetecknas av att symtom kommer snabbt när man ätit något man inte tål, vanligtvis inom 15-30 minuter. Personer med IgE-medierad allergi har IgE-antikroppar mot det de inte tål.

Varför får man Staseksem?

Underbenseksem kallas också för staseksem eller hypostatiskt eksem och är vanligast hos äldre personer. Eksemet uppkommer vanligen i samband med åderbråck eller bensår. Eksemet beror på att blodcirkulationen i benen inte fungerar tillräckligt bra. Det har uppstått något som kallas för ökat venöst tryck.

Kan man få atopiskt eksem som vuxen?

Atopiskt eksem är en kronisk, recidiverande, inflammatorisk hudsjukdom som karaktäriseras av torr hud, rivning och kliande röda hudutslag som sitter i hudveck [1]. De flesta får sina första symtom före två års ålder, men sjukdomen kan debutera hos äldre barn, tonåringar och även hos vuxna [4].

Kan eksem växa bort?

De flesta får sjukdomen innan fem års ålder och för ungefär 80% av dem växer eksemen bort innan 8 års ålder. När barn får atopiskt eksem brukar de röda kliande utslagen först visa sig på kinderna.

Vad förvärrar atopiskt eksem?

Saker som kan förvärra det atopiska eksemet

Extrema klimat som kyla och torr luft kan torka ut huden och även om det är viktigt att hålla sin hud ren, så bör överdriven användning av tvål, diskmedel och vatten undvikas eftersom de också torkar ut.

Hur lång tid tar det för eksem att försvinna?

Kontakta en vårdcentral om något av följande stämmer in på dig: Du har inte blivit bättre efter en veckas behandling med receptfritt kortison. Du har eksem som sprider sig eller ändrar utseende, till exempel vätskar sig. Ditt eksem blir inte bättre av den behandling som brukar hjälpa.

Hur går ljusbehandling till?

Behandlingen ges i speciella ljusboxar utrustade med rör som avger ultraviolett (UV) ljus av olika våglängder. De flesta patienter behandlas med kortvågigt ljus, smalbands-UVB. Vid vissa åkommer ger en blandning av UVB och långvågigt ljus, UVA (UVAB), bättre effekt.

Kan man få eksem av stress?

Om man stressar för mycket under en period är det lätt att huden reagerar på stressen och både utslag och klåda kan förekomma. Stressutslag i ansiktet eller på halsen är väldigt vanligt, huden får då antingen små prickar, blir röd och irriterad eller helt enkelt bara kliar.

Varför får jag värmeutslag?

Orsaker. Ett värmeutslag är alltid ansluten till värme och fuktighet på något sätt. Det händer när dina svettkanaler blir tilltäppa. Vanligtvis så kommer svett som du produceras att avdunsta men när det inte gör det och blir instängd under huden så orsakar det utslag eller inflammation.

Hur ofta ska man duscha om man har eksem?

Hur ofta ska man smörja och hur mycket kräm ska användas? Vi hjälper dig! Vid torr hud och eksem är det viktigt att smörja sig ordentligt för att få rätt effekt. En grundregel är att smörja kroppen två gånger om dagen och alltid efter dusch, bad och handtvätt.

What is atopic dermatitis?

Hur behandlar man atopisk eksem?

Vad är Atopisk Dermatit?

Lämna en kommentar