Vad betyder bi?

Du blir kär i eller sexuellt attraherad av personer oavsett vilket kön de har.

Vad står ordet bi för?

Ordet bi är synonymt med humla och kan bland annat beskrivas som ”en insekt som producerar honung”. Ordet används i uttrycket ”arg som ett bi” som betyder ”mycket arg”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bi samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Kan man dreja bi?

Ibland används något oriktigt termen dreja bi (ursprungligen med betydelsen att lova upp). Då man lägger bi kan man antingen sträva efter att bibehålla minimal styrfart eller låta fartyget driva med vinden.

Kan ved kallas?

Ved betyder ungefär detsamma som trä.

Vad är fyllan?

Används i vardagligt tal.

Ordet fylla är en synonym till fylleri och ladda och kan bland annat beskrivas som ”berusning”. Ordet används i uttrycket ”i fyllan och villan” som betyder ”i berusat tillstånd; i förvirring”. Fylla är motsatsen till tömma.

Vad kallas brädan framför en bikupa?

Spärrgaller – I skattlådorna förvaras bara honung, men drottningen vet inte detta, så hon kan försöka lägga sina ägg där. Det gör det svårt att skörda honungen, så därför läggs ett spärrgaller över yngelrummen.

Vad är det för skillnad på bin och getingar?

Glödsandbiet (t.h.) är ett vanligt och vackert bi i trädgårdar i södra Sverige och känns enkelt igen då det i flykten ser ut som en flygande, glödande cigarettände. Getingar av alla arter är normalt enkla att skilja från bin då de saknar tydlig behåring, har en ännu mer uttalad midja (getingmidja!)

Vad menas med dreja bi?

Att dreja bi, det vill säga korsa seglen och, förenklat, låta båten segla fram och tillbaka tvärs vinden, har ökat risken för att slås ned. De flesta båtar klarar stora vågor så länge ytvattnet inte rör sig snabbt, men krafterna i en brytande stor våg kan bli farlig när man ligger tvärs.

Vad kan man dreja?

Drejning är en teknik där lera formas till runda föremål såsom vaser, krukor, muggar, skålar och tallrikar. En lerklump (klös) placeras på en drejskiva som försätts i rotation. Genom att trycka med händer och fingrar i den mjuka, roterande leran formas kompakta eller ihåliga former.

Kan man dreja korsord?

Synonymer till dreja
  • forma på drejskiva; vrida, sno.
  • dreja bi brassa back, lägga bi, stoppa, stanna.

Vad menas med att något är grynigt?

Ordet grynig är synonymt med kornig och kan beskrivas som ”som är i små bitar”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av grynig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är en Löt?

Löt betyder ungefär detsamma som hjulring, även om beteshage.

Vad menas med ettrig?

Ettrig betyder ungefär detsamma som energisk.

Vad är en ordinarie?

Vad betyder ordinarie? vanlig, reguljär, (som sker) i fastställd ordning; (om person) fast anställd, på en fast plats; extra o.

Vad betyder skärv?

Skärv betyder ungefär detsamma som penning.

Vad betyder räcker till?

Räcker till kan beskrivas som ”är tillräcklig, förslår”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av räcker till samt se exempel på hur frasen används i det svenska språket.

HUR JAG KOM UT SOM BISEXUELL

Skillnaden mellan bi och geting HD

”Bisexuella har bara trekanter!”

Lämna en kommentar