Vad betyder bl a?

Bl. a. kan beskrivas som ”bland annat/andra (används vid exemplifiering)”.

Vad är bl a för förkortning?

När man förkortar bland annat, skriver man då bl. a.

Var bl a?

Det rätta svaret är att förkortningen för bland annat stavas bl. a. Det stavas inte bla. Det anses även korrekt att skriva bl a.

Vad betyder ordet förkortning?

Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken. Vanligt är att ta med en eller två begynnelsebokstäver i orden. En förkortning som bildar och utgör ett nytt ord kallas akronym.

Vad betyder dvs på svenska?

Dvs. kan beskrivas som ”det vill säga, det betyder, alltså”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av dvs. samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är bla?

Bla kan bland annat beskrivas som ”ord som används för att uppmärksamma att någon pratar (för) mycket”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bla samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är BK förkortning för?

Bärighetsklass (BK) är den klassificering som används för att gradera bärighet. Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser.

Hur skriver man förkortningar i löpande text?

Förkortningar skrivs antingen med eller utan punkter, men ibland kan båda vara korrekta. Om du väljer att skriva utan punkter ska du istället använda ett mellanslag för att undvika missförstånd. Ett exempel på när det annars kan bli lite tokigt är förkortningen för ”till och med”, som ska skrivas t.o.m. eller t o m.

Hur förkortas med avseende på?

Exempel på förkortningar som inte är etablerade är m.a.p. (med avseende på) eller f.y.i. (for your information). De förstås bara i vissa kretsar. Börja aldrig en mening med en förkortning.

Hur förkortas med flera?

eller m fl? Svar: Båda skrivsätten är korrekta, men Vi rekommenderar m. fl.

Vad är förkortning i matte?

Förkortning innebär att vi dividerar både täljaren och nämnaren med ett visst heltal, vilket gör att bråktalet skrivs i en enklare form. Dock måste vi komma ihåg att vi bara får dividera med sådana heltal som både täljaren som nämnaren är jämnt delbara med.

Vad betyder K på sms?

Sedan en tid har sms med en uppmaningen att skicka ett mejl till en e-postadress där orden ”karolinskainstituten” och ”karolinska” finns med. Uppmaningen motiveras med att det ska finnas ”viktig info till dig om Corona virus”. Dessa sms är falska och ska inte besvaras.

Vad är förkortningar på engelska?

förkortning
Huvudsakliga översättningar
Svenska Engelska
förkortning abbreviation
contraction

Hur stavas dvs?

I vissa fall skrivs punkten ut efter förkortningen. Detta är regeln då ett enda ord förkortas, men det gäller även i andra fall såsom dvs. (det vill säga) och osv. (och så vidare).

Vad betyder gärna?

Ordet gärna är en synonym till villig och hågad och kan bland annat beskrivas som ”med nöje, villigt”. Ordet används i uttrycket ”inte gärna” som betyder ”rimligen inte”.

Vad betyder den engelska förkortningen IE?

i.e.” på svenska

dvs. d.v.s.

Vanliga svenska förkortningar (t.ex., bl.a., obs!, m.m.)

Judendomen – en kort sammanfattning på svenska

Vad är etik och moral? [Etik och moral] [En kort och enkel sammanfattning]

Lämna en kommentar