Vad betyder cc i mail?

Förkortningen C.C. eller cc, som används i en del e-postprogram, utläses carbon copy, dvs. karbonkopia. Man kan också säga kopia för kännedom, kännedomskopia eller bara kopia.

Vad betyder CC och BCC i mail?

När du lägger till en mottagares namn i rutan Hemlig kopia i ett e-postmeddelande skickas en kopia av meddelandet till den mottagaren. Mottagare i Hemlig kopia visas inte för andra mottagare av meddelandet.

Vad menar man med CC?

Cc-mått är helt enkelt avståndet från centrum av det ena skruvhålet till centrum av det andra skruvhålet i luckan, lådfronten eller på handtaget. Även kallat centrum/centrum-mått.

Hur använder man CC mail?

3 svar på ”När ska du använda CC i ett mail?” Om du skickar ett e-post så skulle du kunna placera alla mottagare i Till-fältet, alternativt sätta några i CC-fältet. För SMS är det inte lika enkelt, vanligtvis kan du lägga fler mottagare men alla får dessa individuellt, utan att veta vilka de andra mottagarna är.

Är CC AD?

För en del av oss är åtskilliga av mailen vi får mail där vi ​“är cc:ade”, det vill säga där vi fått en kopia av ett mail som främst är adresserat till någon annan.

Hur gör man CC?

Förkortningen C.C. eller cc, som används i en del e-postprogram, utläses carbon copy, dvs. karbonkopia. Man kan också säga kopia för kännedom, kännedomskopia eller bara kopia.

Vad betyder 40 cc?

CC mått står för måttet mellan rören, från centrum till centrum i millimetter. Vid synlig rördragning är detta måttet vanligen 40 mm cc, men det kan variera. Det vanligaste måttet vid dold rördragning är 160 mm cc, men det förekommer även 150 mm cc (vilket är europeisk standard) eller 153 mm cc.

Hur räknar man ut CC mått?

För att räkna ut ccmåttet mellan stolparna, delar du din totala sträcka på antalet mellanrum. I detta fallet blir det 10 m/6=1,66 m. Ccmåttet mellan stolparna blir cirka 1,66 meter.

Vad menas med 160 cc?

160cc = inbyggda rör med äldre svensk standard

Principen för 160cc är densamma som för 150cc men skillnaden är att detta främst är ett röravstånd för Sverige. Något som numera främst finns i äldre hus och man undviker att göra det vid nybyggnation då antalet blandare i 160cc är betydligt färre än 150cc.

Hur CC Gmail?

Logga in på din Gmail-inkorg. Klicka på Compose längst upp till vänster. Klicka på CC längst upp till höger i skrivfönstret. Ange e-postadressen till personen i CC-fältet.

Vad betyder CC på engelska?

CC/BCC – Carbon copy/blind carbon copy.

English for Emails: Cc and Bcc explained

What Is Cc and Bcc Email? – Email Explained

What does CC mean in email

Lämna en kommentar