Vad betyder civilkurage?

Civilkurage handlar om att våga ingripa för att förändra en situation. Det kan vara att stå upp för någon som blir utsatt för en kränkande kommentar, att rädda någon som håller på att drunkna eller att sträcka ut en hand till någon som inte verkar må bra.

Vad menar man med civilkurage?

För många innebär civilkurage att konfrontera någon eller att utföra ett hjältedåd. Det kan till exempel handla om att säga ifrån när någon blir mobbad eller att rädda någon ur ett brinnande hus. Men civilkurage kan vara så mycket mer än en heroisk insats eller att konfrontera.

Hur får man civilkurage?

Civilkurage brukar förklaras som altruistiskt mod utan personlig vinning. Ett slags förmåga att osjälviskt ta risker för främmande människor som befinner sig utanför vänkrets och familj. Man förutsätter inte heller att personen i fråga ska betala tillbaka på något vis.

Varför ska man ha civilkurage?

Genom att träna civilkurage skapas möjligheter för ingriparen att välja sätt och timing för när den ingriper. Träningen ger oss en uppsättning av möjliga tekniker som kan leda till olika typer av handlande. Vi tränar våra reflexer och utvecklar en förståelse för hur de fungerar.

Civilkurage – Vad är civilkurage?

Civilkurage – Kaosmodellen, alla steg

Träna Civilkurage

Lämna en kommentar