Vad betyder clearingnummer?

Vad är ett clearingnummer? Clearingnumret är ett nummer som visar vilken bank som kontot tillhör. Detta då bankerna använder olika former av nummer och serier. Svenska bankföreningen ansvarar för systemet och tilldelar nummerserier efter ansökan.

Hur skriver man clearing och kontonummer?

Om clearingnumret börjar på 7 anges totalt 11 siffror. Börjar clearingnumret på 8 anger du det femsiffriga clearingnumret plus kontonummer, totalt 15 siffror. Om antalet siffror är färre än 15 fyller du på med nollor mellan clearingnumret och kontonumret. Ange clearingnummer och kontonummer, totalt 13 siffror.

Vad är skillnaden mellan clearingnummer och kontonummer?

Kontonumret består av två delar, dels ett clearingnummer och dels ett kontonummer. Clearing- och kontonummer skrivs i en rak följd utan bindestreck, punkter eller mellanslag. Clearingnummer i Swedbank och Sparbankerna har fem siffror, övriga banker har fyra.

När används clearingnummer?

När du för över pengar till andra banker behövs både clearing- och kontonummer. Ett clearingnummer är fyra till fem siffror och anges före kontonumret för att tala om vilken bank kontonummret tillhör.

Vad är clearingnummer och kontonummer Swedbank?

Clearingnummer i Swedbank och sparbankerna kan ha fyra eller fem siffror. De clearingnummer som härstammar från Föreningsbanken börjar på 7 och är fyrsiffriga medan övriga clearingnummer i Swedbank och sparbankerna börjar på 8 och är femsiffriga.

Vad är en kontoinnehavare?

Kontots namn är vanligen kontoinnehavarens namn. Kontoinnehavaren kan emellertid ha valt att ge ett annat namn till sitt bankkonto.

Är det ok att lämna ut sitt kontonummer?

Kom ihåg att du fortfarande kan bli lurad även om säljaren lämnar ut sitt person- eller kontonummer – att du får personuppgifter skyddar dig inte från att bli bedragen. Lämna aldrig ut personliga uppgifter, som till exempel kortnummer eller BankID-koder, över mejl, sms eller telefonsamtal.

Hur vet jag vilken bank ett kontonummer tillhör?

Ett svenskt bankkontonummer består alltid av clearingnummer (fyra siffror) och ett kontonummer. Antalet siffror i kontonumret varierar från bank till bank. När du för över pengar till en annan bank måste du alltid ange först clearingnummer och sedan kontonummer utan extra tecken, t ex streck och punkter.

Hur fyller jag i mottagarens kontonummer vid överföring till Nordea?

Fyll i clearingnummer och kontonummer på 15 siffror. När du ska föra över pengar till Swedbank och clearingnumret börjar på 8 anger du det femsiffriga clearingnumret och därefter kontonummer, totalt 15 siffror.

Hur många siffror har ett kontonummer SEB?

Bank Clearing- nummerserie Max antal siffror i kontonummer(exkl. clearingnr)
Santander Consumer Bank AS 9460-9469 7
SBAB 9250-9259 7
SEB 5000-5999 9120-9124 9130-9149 7
Skandiabanken AB 9150-9169 7

27 rader till

Vilken bank är FSPA?

Utvalda banker i undersökningen var FöreningsSparbanken AB (publ.) (FSPA), Nordea Bank Sverige AB (publ.)

Vilken bank har clearingnummer 8214 9?

7000-8999
Clearingnummer Bank
8201-6 Swedbank (Norrbotten)
8214-9 Swedbank (Malmö/Helsingborg)
8217-2 Markaryds sparbank
8222-2 Mjöbäcks Sparbank

68 rader till

Vem har ett visst kontonummer?

Vid en kontoöverföring kontaktar du din bank om du inte vet vem mottagaren är, så kan banken ta reda på vem som äger kontot och kontakta mottagaren.

Hur många siffror har ett kontonummer Swedbank?

Bankkontonummer = Clearingnummer + Kontonummer

Våra är 11-15 siffror långa med clearingnummer på 4 eller 5 siffror. Läs mer om bankkontonummer och delarna i det.

Hur fyller man i kontonummer Sparbanken?

Hur du ska skriva ditt kontonummer är beroende av om kontonumret börjar på en 7 eller en 8. Ange då totalt 11 siffror. Ange totalt 15 siffror (femsiffrigt clearingnummer plus kontonummer). Om det blir färre än 15 siffror; fyll på med nollor framför kontonumret.

Fråga oss om ditt IBAN

Lär dig använda digitala tjänster – Betala räkningar med mobilen på Swedbank

Kontoutdrag (Swedbank)

Lämna en kommentar