Vad betyder dedikerad?

Bägge stavningarna förekommer. I betydelsen ’tillägnad’ är det stavningen dedicerad som gäller. I detta ord uttalas c som /s/. Stavningen dedikerad används bland annat i datorsammanhang i betydelsen ’avsedd för speciell användning’ och ibland i betydelsen ’hängiven, driven, målmedveten’.

Vad betyder dedicerad?

Dedicera betyder ungefär detsamma som tillägna.

Vad är en dedikation?

Dedikation (av latin dedicare, ’ägna’, ’helga’, ’tillägna’) är något som är tillägnat någon, exempelvis en bok, en sång eller dylikt. Verbet är på svenska dedicera [-s-], att dedicera något till någon. I bokvärlden avses med en dedikation oftast en handskriven sådan från en boks författare.

Vad betyder berömd?

Berömd betyder ungefär detsamma som ryktbar.

Vad betyder DAOE?

Det är dao, eller tao. Dao betyder väg på kinesiska. Det är en filosofi och också en av de tre viktigaste religionerna i Kina. Dao blandar filosofi och andetro – shamanism.

Hur uttalar man dedicera?

Bägge stavningarna förekommer. I betydelsen ’tillägnad’ är det stavningen dedicerad som gäller. I detta ord uttalas c som /s/. Stavningen dedikerad används bland annat i datorsammanhang i betydelsen ’avsedd för speciell användning’ och ibland i betydelsen ’hängiven, driven, målmedveten’.

VAD BETYDER DINA DRÖMMAR?

O.LIKA – Vad betyder flerspråkighet för dig?

O.LIKA – Vad betyder respekt för dig?

Lämna en kommentar