Vad betyder diabetes?

Diabetes är ett samlingsnamn för några sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet. Förutom typ 1-diabetes finns typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes. Typ 1-diabetes utvecklas oftast när man är barn eller i tonåren, men du kan även få sjukdomen som vuxen.

Vad menas diabetes?

Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög. Varje gång vi äter kolhydrater bryts dessa ner till socker (glukos) i tarmen. Därifrån transporteras sockret till blodet och vidare till kroppens celler.

Vad är diabetes 1177?

Innehåll – Diabetes

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är en sjukdom du har hela livet.

Vad kommer diabetes ifrån?

Det finns en rad faktorer som spelar in och arvsanlag spelar en stor roll för risken att utveckla typ 2-diabetes. Andra faktorer som påverkar är övervikt, en inaktiv livsstil, stress och även hög ålder då risken för att utveckla typ 2-diabetes ökar ju äldre du blir.

Vad man menar med diabeteskoma?

Syraförgiftning (koma)

Om en typ 1-diabetiker är utan insulin i mer än ett dygn fortsätter blodsockret att stiga och det läcker ut socker och ketoner (syror) i urinen. Insulinbristen resulterar först i syraförgiftning och till sist är medvetslöshet, koma, ett faktum.

Hur vet jag att jag har diabetes?

Vanliga symtom är bland annat trötthet och att du behöver kissa oftare. Symtomen kommer ofta långsamt och kan ibland vara svåra att märka. Du kan göra mycket själv för att sänka blodsockervärdet, men ibland behövs läkemedel. Diabetes är ett samlingsnamn för några sjukdomar som alla ger för hög nivå av socker i blodet.

Vad är diabetes typ 1 och 2?

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppen helt förstör de egna, insulinproducerande cellerna. Då behöver du tillföra syntetiskt insulin varje dag, livet ut. Vid diabetes typ 2 kan du fortfarande producera insulin, men kroppen får inte tillräckliga mängder.

Vad är Rekyleffekt diabetes?

REKYLEFFEKT: När ditt blodsocker är för lågt reagerar kroppen med att utsöndra flera hormoner som strävar att höja blodsockret. Detta kan medföra förhöjda blodsockernivåer i upp till ½ -1 dygn efter känningen.

Hur börjar diabetes?

Diabetes är ett samlingsbegrepp som omfattar flera olika sjukdomar med en gemensam nämnare – förhöjt blodsocker. Orsaken är att kroppens förmåga att producera och/eller använda det blodsockerreglerande hormonet insulin har minskat eller upphört.

Hur får man diagnosen diabetes?

För diabetesdiagnos krävs upprepade (minst 2 tillfällen) glukoskriterier av samma parameter, eller HbA1c och en av de andra:
  • HbA1c ≥ 48 mmol/mol.
  • fastande P-glukos ≥ 7,0 mmol/L.
  • slumpmässigt P-glukos ≥ 11,1 mmol/L (kapillärt ≥ 12,2 mmol/L)
  • P-glukos ≥ 11,1 mmol/L (kapillärt ≥ 12,2 mmol/L) efter 2 timmar vid OGTT.

Vad är orsaken till diabetes typ 1?

Typ 1diabetes är en autoimmun sjukdom. Det betyder att immunsystemet har börjat angripa den egna kroppen. Orsaken är inte helt känd, men sannolikt får man typ 1diabetes genom infektion av vissa virus. Sjukdomen anses också till viss del vara ärftlig.

Kan man få diabetes av att äta socker?

Diabetes orsakas av att man äter för mycket socker

Nej, orsaken till diabetes typ 1 är att kroppen har förstört de insulinproducerande cellerna. Varför den processen uppstår vet man inte riktigt än men det forskas om vilka faktorer, till exempel virus, som kan påverka att den autoimmuna processen startar.

Kan man få diabetes av stress?

Många har vittnat om att de efter en lång tids stress insjuknat i typ 2-diabetes. Andra att stress gör diabetessjukdomen mer svårskött. Forskare vid Lunds universitet vet att det ofta beror på en vanlig genetisk variant som kraftigt försämrar insulinutsöndringen vid stress.

Vad är en insulinchock?

Insulinchock är ett tillstånd där diabetikern är handlingsoförmögen eller medvetslös. Man får inte ge en medvetslös person någonting via munnen. Den medvetslösa vänds i sidoläge för att andningen ska löpa obehindrat och så ringer man 112.

Vad gör man vid Insulinkoma?

Insulinkoma. Sjunker blodsockret mycket lågt förlorar personen med diabetes medvetandet och hamnar i ett så kallat insulinkoma. Detta är ett farligt tillstånd eftersom hjärnan kan ta skada av alltför låga blodsockervärden. En kraftigt omtöcknad eller medvetslös person med diabetes ska snabbt föras till sjukhus.

Vad händer i kroppen vid diabeteskoma?

Ketoacidos kan inträffa om hormonet insulin saknas i kroppen. Då kan cellerna inte ta upp blodsockret och blodsockervärdet stiger. Det kan hända vid exempelvis obehandlad typ 1-diabetes, om man glömt ta sitt insulin eller om en insulinpump inte fungerar som den ska.

Vad är diabetes?

Vad är diabetes? – Lärdomar Ur Sjukdomar (Avsnitt 1)

Vad är diabetes?

Lämna en kommentar