Vad betyder diffus?

Diffus betyder ungefär detsamma som oklar.

Vad menas med diffus smärta?

Nociceptiv smärta

Visceral smärta är ofta mer diffus och svårlokaliserad än smärta i rörelseapparaten. Exempel på nociceptiva smärttillstånd som kan bli långvariga är gikt, artros och kroniskt bensår.

Vad betyder sportig?

Ordet sportig är en synonym till hurtig och pigg och kan bland annat beskrivas som ”som sportar mycket”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av sportig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder att påstå?

Betydelse: Enständigt, med ifver och eftertryck fordra. Betydelse: Med fullt anspråk på visshet uttala ett omdöme, framställa en sats, yttra något såsom säkert och tillförlitligt.

Vad är riskerar?

Ordet riskera är en synonym till satsa och sätta på spel och kan bland annat beskrivas som ”tar en risk, vågar, äventyrar, sätter på spel”.

Vad betyder ordet smärt?

Smärt betyder ungefär detsamma som smal.

Vilka smärtreceptorer finns?

När vi rör hett vatten eller kniven slinter och gör ett sår i fingret vaknar kroppens smärtreceptorer och börjar sända signaler till hjärnan. Receptorer som specialiserat sig på smärtimpulser finns i nästan hela kroppen – i huden, musklerna, skelettet och lederna.

Kan vara bitande korsord?

Synonymer till bitande
  • skarp, hård, snål, sträng, genomträngande.
  • träffande, skarp, dräpande, sårande, skoningslös, vass, frän.

Vad är ett begär?

Ordet begär är en synonym till drift och lust och kan bland annat beskrivas som ”stark längtan; beroende”. Ordet används i uttrycket ”begär ordet” som betyder ”ber att få säga något i en debatt”.

Vad betyder skadad?

Ordet skadad är en synonym till vrickad och defekt och kan bland annat beskrivas som ”perfektparticip av skada; som skadats”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av skadad samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder en föreskrift?

Ibland kan det behövas ännu mer detaljerade regler än vad som anges i lagar och förordningar och då kan en myndighet få rätt, ett bemyndigande, att besluta om så kallade föreskrifter.

Hur är något som är bristfälligt?

Bristfällig betyder ungefär detsamma som otillräcklig.

Vad betyder Stå på dig?

Stå På Sig betyder ungefär detsamma som hävda sig.

Reflektion & transparens – Studi.se (Fysik)

Vad är ångest?

Vad betyder delaktighet?

Lämna en kommentar