Vad betyder energisk?

Ordet energisk är en synonym till högaktiv och idog och kan bland annat beskrivas som ”full av energi, ihärdig, arbetsam”. Ordet är motsatsen till slö. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av energisk samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Är det i energisk korsord?

Användarnas bidrag
 • livaktig,
 • livlig,
 • intensiv,
 • sprallig,
 • ettrig,
 • ivrig,
 • idog,
 • högaktiv,

Vad menas med att vara driftig?

Driftig betyder i stort sett samma sak som framåt.

Är till ända?

Synonymer till till ända
 • äv. tillända slut, över, förbi; gå till ända ta slut, upphöra.
 • Användarnas bidrag. finito, all.

Är egen synonym?

Ordet egen är en synonym till originell och personlig och kan bland annat beskrivas som ”som man rår om, personlig”. Ordet används i uttrycket ”den egna torvan” som betyder ”den egna jorden”.

Har energisk synonym?

Ordet energisk är en synonym till högaktiv och idog och kan bland annat beskrivas som ”full av energi, ihärdig, arbetsam”. Ordet är motsatsen till slö.

Är lite Fjäskig?

Uttrycket används ofta pejorativt om teater som uppfattas som fjäskig mot den eller de som har makt. -Det kan också ses som fantasifullt men lite fjäskigt att ge det till världens mäktigaste man, sade Ekéus till TT.

Kan vara enögd?

Synonymer till enögd
 • rigid,
 • orörlig,
 • styv,
 • förstockad,
 • fantasilös,
 • opåverkbar,
 • omedgörlig,
 • föga anpassbar,

Är driftig korsord?

Synonymer till driftig
 • företagsam, handlingskraftig, duktig, energisk, ambitiös, aktiv, idog, dynamisk, verksam, ruschig, rivig, arbetsam, drivande, framåt, pådrivande, rivande, strävsam, tilltagsen, uppåtsträvande. motsatsord. oföretagsam, lat, overksam, inaktiv.
 • Användarnas bidrag. tilltagsen, framåt.

Vad är engagerade?

Ordet engagerad är en synonym till hängiven och starkt intresserad och kan beskrivas som ”som visar engagemang och intresse för någonting”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av engagerad samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Är det enda eller ända?

Ordet enda hänger ihop med räkneordet en. I exemplet ”… det är det enda jag tycker om” sägs alltså att exemplets ”jag” bara tycker om en sak, ”det”. Ordet ända hör ihop med någonting som tar slut.

Vad är eftertraktat?

Betydelse: Bemöda sig att vinna, erhålla, ernå, till exempel söka sitt eget bästa.

Var beredd synonym?

Ordet beredd är en synonym till klar och parat och kan bland annat beskrivas som ”färdig, redo”.

Är eget korsord?

Synonymer till egen
 • som man rår om, enskild, personlig, privat, individuell; oberoende, självständig.
 • unik, speciell, specifik, särskild, bestämd.
 • utmärkande, säregen, originell, karakteristisk, särpräglad, egenartad; egendomlig, besynnerlig, underlig, konstig, kufisk, excentrisk, udda, ovanlig, annorlunda.

Vad är hjärtligt?

hjärtlig i ordbok från 1870

Betydelse: Full af sann och uppriktig välvilja.

När sin egen?

Bli Sin Egen betyder ungefär detsamma som etablera sig.

Energi och energiomvandlingar

Energitjuvar – Varför vissa människor tar din energi

Vad betyder utländsk påverkan?

Lämna en kommentar