Vad betyder et al?

Et al. är en förkortning av det latinska et alina som betyder ”med andra”.

Vad är förkortningen al?

Förkortningen et al. är en förkortning för et alia, som är latin och som betyder ’och andra’. Uttrycket används sällan på svenska, eftersom vi har den vanligare och lättbegripligare förkortningen m. fl.

Kan man skriva et als?

kan böjas i genitiv i en svensk text. Blir det Svensson et als studie? Svar: Et al.

Vad är äl och BIM?

Förklaring: Beräknad Icke Mens är den dagen som din mens borde ha kommit, men inte gör det (för att du är gravid). BIM+1 är således dagen efter Beräknad Icke Mens. Skriver man BIM-1 är det dagen innan Beräknad Icke Mens.

Hur kan man referera?

I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom parentes. Praxis kring hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten.

Hur skriver man en källa?

Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn. Läsaren måste kunna hitta källan i källförteckningen utgående från namnet som anges i texten. Därför måste källhänvisningen i texten börja på exakt samma sätt som i källförteckningen.

Hur refererar man till en artikel exempel?

Referensen inleds med artikelns författare följt av år och titel. Om författaren är okänd används artikelns titel som huvuduppslag. Därefter följer information om tidskriftens titel, volym och på vilka sidor artikeln finns. Tidskriftens titel ska skrivas med kursiv stil.

Redan och gäller (vad betyder de?) SFI

VAD BETYDER DINA DRÖMMAR?

Vad är Algebra?

Lämna en kommentar