Vad betyder expandera?

Expandera betyder ungefär detsamma som förökas.

Vad är motsatsen till expandera?

Ordet expandera är en synonym till svälla och tillöka och kan bland annat beskrivas som ”breder ut sig, utvidgas, växer”. Ordet är motsatsen till krympa.

Vad betyder att acceptera?

Acceptera betyder ungefär detsamma som finna sig i.

Vad betyder motsägande?

Ordet motsägande är en synonym till motsägelsefullt och motstridande och kan bland annat beskrivas som ”som saknar inre logik, inkonsekvent, motstridig”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av motsägande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder glor?

Används i vardagligt tal. Nedsättande, undvik att använda.

Glor kan beskrivas som ”tittar intensivt, stirrar”.

Har lugg synonym?

Ordet lugg är en synonym till pannlugg och luv och kan bland annat beskrivas som ”hår (som hänger ner i pannan)”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av lugg samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder att spöa?

Spöa betyder ungefär detsamma som slå.

Vad betyder Mångla?

Vad betyder och hur uttalas mångla

Mångla uttalas mångla och är ett verb -de. Mångla betyder: driva småhandel. småhandla.

Vad betyder acceptera sitt öde?

Acceptera Sitt Öde betyder ungefär detsamma som finna sig i.

Vad är konstigt?

Ordet konstig är en synonym till kufisk och kuriös och kan bland annat beskrivas som ”inte normal, märklig”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av konstig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är motsägelsefullt?

Motsägelsefull betyder ungefär detsamma som ej regelmässig.

Vad betyder ordet trevlig?

Ordet trevlig är en synonym till trivsam och välsedd och kan bland annat beskrivas som ”som gör att man trivs, tilltalande; sympatisk”. Ordet är motsatsen till otrevlig. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av trevlig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är självmotsägelse?

En oxymoron eller en självmotsägelse är ett ord eller begrepp som är sammansatt av två element som står i motsatsförhållande till varandra eller är skenbart oförenliga (” jätteliten”, ” talande tystnad”, ” skitgod”).

Vad betyder förmår?

förmå i ordbok från 1870

Betydelse: Betecknar möjlighet öfver hufvud, styrka att göra något, kraft att handla eller verka.

Vad betyder häftig på svenska?

Ordet häftig är en synonym till intensiv och störtskön och kan bland annat beskrivas som ”kraftig och plötslig”.

Vad betyder ordet tilldela?

tilldela i ordbok från 1870

Betydelse: Fälla det omdöme om en person, att någon dygd, förtjenst, någonting berömligt tillhör honom. Brukas [äfven] om något klandervärdt, till exempel tillägga, tilldela en person skulden för något.

Lär dig att kommunicera med Änglarna genom att expandera och öppna ditt causalchakra

Ordlista aktier – Vad betyder orden? Lär dig aktier

Vad betyder börsvärde?

Lämna en kommentar