Vad betyder flexibel?

Ordet flexibel är en synonym till reglerbar och rörlig och kan bland annat beskrivas som ”som kan anpassas efter omständigheterna”. Ordet är motsatsen till rigid.

Vad menas med att man är flexibel?

Flexibilitet betyder en förmåga hos personer, maskiner och organisationer att anpassa sig till alla förändringar i förutsättningarna för verksamheten. Oförmåga att anpassa sig till förändringar innebär ökade kostnader och lägre effektivitet.

Vad är en tör?

Tör betyder ungefär detsamma som torde.

Vad är dessutom?

Dessutom betyder ungefär detsamma som därjämte.

Hur visar man att man är flexibel?

Smedbergs (1994) beskrivning av flexibilitet är att kunna anpassa sig till rådande förändringar, att ändra planer och metoder utan att förlora fokus på målet/målen. Andra jämställer det med att kunna styra sina arbetstider, projektanställning och arbeta hemifrån.

Vad innebär en flexibel arbetsplats?

Det börjar med en inledande dialog mellan medarbetare och närmaste chef där man pratar igenom önskemål och förväntningar. Utgångspunkten är att båda parter värnar om bolagets intressen. Flexibelt arbetsliv innebär att medarbetaren, utifrån sina och teamets arbetsuppgifter, kan bestämma var och när hen önskar arbeta.

Vad betyder torde på svenska?

Svar: Torde betyder ’bör sannolikt’ eller ’lär sannolikt’. Det är ett modalt hjälpverb som man använder för att nyansera ett påstående.

Vad betyder Jordande?

En jordande är enligt folktron ett övernaturligt väsen som behärskar elementet jorden. Jordandarna tillhör kategorin elementarandar och kallas ibland även gnomer.

Borde eller torde?

VerbRedigera

Kan användas istället för att modifiera satser med ord som antagligen, sannolikt eller så vitt man vet. Du torde infinna dig på polisstationen klockan 12. Användning: uttrycker en lämplig eller hövlig uppmaning. Kan användas istället för att modifiera satser med ord som lämpligen, borde eller vore bäst om.

Vad är förstående?

Förstående betyder ungefär detsamma som fördragsam.

Är dessutom adverb?

Adverbendessutom”, ”därefter”, ”också”, ”sedan”, ”slutligen”, ”till sist”, ”vidare” och ”även” anger att innehållet i satsen är en fortsättning på det som berättas i satsen före.

Vad är däremot?

Användning: Skillnaden mellan ”däremot” och ”i gengäld” är att ”däremot” uttrycker att ett faktum bara står i kontrast till ett annat faktum, medan ”i gengäld” påstår att något kompenserar något annat.

#Kysymaksamisesta goes Sweden – Vad betyder flexibla betallösningar?

TUR ATT JAG ÄR FLEXIBEL

1. Introduktion av flexibel plattfot

Lämna en kommentar