Vad betyder förkortningen?

Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken. Vanligt är att ta med en eller två begynnelsebokstäver i orden. En förkortning som bildar och utgör ett nytt ord kallas akronym.

Hur förkortas förkortning?

När det är ett enda ord som ska förkortas skrivs punkten ofta ut efter förkortningen, till exempel kl. (klockan). Är det två eller fler avbrutna ord i en förkortning sätts punkten mellan varje bokstav, till exempel t.o.m. Det finns dock undantag. I förkortningarna dvs.

Vad betyder förkortningen s?

Förkortningen s. fungerar både som förkortning för sidan och sidorna, och förkortningen f. fungerar både som förkortning för följande sida och följande sidor. Vi rekommenderar att sida, sidor(na) förkortas s.

Vad är EU en förkortning för?

Europeiska unionen kallas också EU. Det är en organisation med europeiska länder.

Vad är förkortningen för Göteborg?

GBG eller gbg har flera betydelser: GBG – förkortning för Göteborg. GBG – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Guernsey.

Hur förkortas till exempel?

Den etablerade förkortningen för exempelvis är exv., men den är relativt ovanlig. Ofta kan man använda t. ex. (till exempel) i stället.

Hur förkortas?

Exempel: ”exempel” blir ”ex.” och ”till exempel” blir ”t. ex.”. Dock kan man förkorta utan punkt, men då skall två eller flera bokstäver särskrivas. Sammandragningar av ord skrivs utan punkt, om förkortningen avslutas med ordets sista bokstav.

Vad betyder K på sms?

Sedan en tid har sms med en uppmaningen att skicka ett mejl till en e-postadress där orden ”karolinskainstituten” och ”karolinska” finns med. Uppmaningen motiveras med att det ska finnas ”viktig info till dig om Corona virus”. Dessa sms är falska och ska inte besvaras.

Vad är förkortningar på engelska?

förkortning
Huvudsakliga översättningar
Svenska Engelska
förkortning abbreviation
contraction

Hur förkortar man ordet storlek?

Enligt Norstedts förkortningsordbok: stl.

Vad är syftet med EU?

Det europeiska samarbetet utökades 1958 genom Romfördragen som länderna kom överens om. En grundläggande uppgift för EU har blivit att ta bort olika handelshinder mellan länderna och skapa en så kallad inre marknad. Det ska vara enkelt för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt mellan medlemsländerna.

Vad hette EU från början?

År 1957 inrättas Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) genom Romfördraget. Det är början på en period av allt närmare samarbete i Europa.

Vad betyder EU vid underskrift?

EU-förordningen eIDAS (EU) 910/2014 beskriver elektronisk underskrift som ”uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektronisk form och som används av undertecknaren för att skriva under”.

Varför kallas Göteborg för Lilla London?

Många av engelsmännen och skottarna blev förmögna så som Carnegie, Chalmers, Chapman, Dickson, Hall och Keiller. De donerade bl a sina förmögenheter som gjorde att Göteborg fick bibliotek, universitet och sjukhus. De satte stor prägel på staden och därav namnet ”Lilla London”.

När är man göteborgare?

Den som finns i Göteborg, likt Arta och hans familj, är alltså göteborgare.

Vem grundade staden Göteborg?

På Gustaf Adolfs torg i centrala Göteborg står Gustaf II Adolf staty och pekar ner från sin upphöjda position. Enligt myten ska han ha sagt ”Här ska staden ligga” när han grundade dagens Göteborg, som fick sina stadsprivilegier 1621.

Gamlingar läser SMS-förkortningar

Förkortningar

Vad betyder tilläggstavlan? – 10 körkortsfrågor

Lämna en kommentar