Vad betyder geriatrik?

Geriatrik är specialistsjukvård för äldre och inom geriatriken finns öppen- och slutenvård. Inom den geriatriska slutenvården tas patienter emot för rehabilitering och behandling av åldersrelaterade sjukdomar.

Vad är geriatrik?

Geriatrik handlar om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik handlar om vård och omsorg om äldre utifrån ett helhetsperspektiv på människan.

Vilka sjukdomar klassas som de vanliga hos geriatriska patienter?

Geriatriska sjukdomar
 • Demens. Demenssjukdomar.
 • Depression hos äldre. Ångest hos äldre.
 • Diabetes mellitus hos äldre.
 • Feber hos äldre.
 • Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.
 • Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.
 • Läkemedelsbehandling av äldre.
 • Nutrition. Malnutrition. Undernäring.

Vad är en geriatrisk patient?

Geriatrik – sjukvård för dig som är äldre

Geriatrik kallas den sjukvård som är specialiserad på att ge vård till dig som är äldre. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering.

Vilka problem är speciellt vanliga inom geriatriken och varför?

urinvägsinfektion, pneumoni), cancer. – Inte heller några tydliga tecken på infektion då både inflammation och tempstegring kan utebli. – Dessutom ofta inadekvata reaktioner på sådant som hunger, törst, smärta, kyla, fylld blåsa etc. Särskilt hos dementa ofta endast oro, förvirring, plockighet, irritation.

Vad betyder ordet Gerontolog?

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre.

Vad gör geriatriken?

Geriatrik är specialistsjukvård för äldre och inom geriatriken finns öppen- och slutenvård. Inom den geriatriska slutenvården tas patienter emot för rehabilitering och behandling av åldersrelaterade sjukdomar.

Vilka sjukdomar är vanliga hos äldre?

Nedan beskrivs i korthet några av de vanligaste förekommande sjukdomarna hos äldre personer.
 • Diabetes. …
 • Hjärt- och kärlsjukdomar. …
 • Benskörhet (Osteoporos) …
 • Stroke. …
 • Demenssjukdomar. …
 • Depression. …
 • Ångestsjukdomar. …
 • Självmord.
19 feb. 2020

Vilka sjukdomar är vanliga?

De vanligaste folksjukdomarna i Sverige idag är hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer samt vissa psykiska sjukdomar.

Vilka är våra folksjukdomar?
 • sjukdomar i hjärta och blodkärl (exempelvis hjärtinfarkt och stroke)
 • vissa cancersjukdomar (såsom cancer i bröst, prostata, tjock- och ändtarm)
 • diabetes.
11 okt. 2021

Vilka symtom är vanliga hos äldre?

En depression i hög ålder präglas ofta av hopplöshetskänsla, ångest eller oro. Många äldre personer med depression har även sömnproblem. Det är vanligt att äldre personer söker vård för kroppsliga besvär istället för psykiska symtom. Det finns även samband mellan depression och demenssjukdom.

Vad är geriatrik 1177?

Geriatrik. Geriatrik kallas den sjukvård som är specialiserad på att ge vård till äldre med sjukdomar som hänger ihop med åldrandet. Du behöver en remiss för att komma till en geriatrisk klinik.

Vad är skillnaden på sjukdomar och geriatriska sjukdomar?

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Specialistläkare inom detta område benämns geriatriker och är inriktade mot att undersöka och behandla åldrandets sjukdomar. Den viktigaste patientgruppen för en geriatriker är äldre, sköra patienter med ett flertal oftast kroniska sjukdomar.

Vad är Akutgeriatrik?

Akutgeriatrik beskriver kliniskt relevanta åldersförändringar, speciella hälsorisker och vanliga kroniska sjukdomar och deras betydelse vid akuta tillstånd.

Vilka personer kan vårdas på geriatriska vårdavdelningar?

Geriatrisk sjukvård är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering. De flesta som vårdas på geriatriken är äldre som har drabbats av en akut försämring, men också yngre med liknande besvär kan behöva geriatrisk vård.

Hur uttalas geriatrik?

Vad betyder och hur uttalas geriatrik

Geriatrik uttalas geri|atr|ik [g-, -i´k] och är ett substantiv -en. Geriatrik betyder: vetenskapen om ålderssjukdomar.

Varför arbetar man i multiprofessionella team på geriatriska vårdavdelningar?

På Danderydsgeriatriken tar vi emot dig som har akuta och kroniska sjukdomar som kan uppstå till följd av åldrandet. Geriatrik ser till hela patientens behov och arbetet sker i multiprofessionella team.

What is GERIATRIC CARE MANAGEMENT? What does GERIATRIC CARE MANAGEMENT mean?

Gerontologi och geriatrik.Den åldrande människans behov ur olika perspektiv​

Geriatrik – åldrandets sjukdomar- avsnitt 1

Lämna en kommentar