Vad betyder giga?

Giga (förkortat G) är ett SI-prefix som betyder 109, det vill säga miljard. Ordet kommer från det grekiska ordet γίγας som betyder jätte (jämför gigant(isk)). Exempelvis 1 gigavolt (GV) = 1 000 000 000 volt eller 1 gigawatt (GW) = 1 000 000 000 watt. Det används även i mätning av datakapacitet (gigabyte).

Vad står Mega för?

Mega, M, är ett SI-prefix som betyder miljon. Exempelvis 1 megavolt (MV) = 1 000 000 volt eller 1 megawatt (MW) = 1 000 000 watt . Ordet kommer från det grekiska ordet μέγας som betyder stor.

Hur många nollor har Gigabyte?

giga (G) = miljard = 109 = 1000000000.

Är något speciellt?

Ordet speciell är en synonym till säregen och särpräglad och kan bland annat beskrivas som ”väl preciserad, särskild”. Ordet är motsatsen till allmän.

Vad betyder Mega och Tera?

Fler exempel på dessa namn är mega (M) som betyder 106, nano (n) står för tiopotensen 109, och tera (T) som är 1012.

Vad betyder ordet kilo?

Kilo betyder ’tusen’ och fungerar som prefix i en mängd måttenheter: kilobyte, kilojoule, kilogram med flera. Men kilo förekommer även som kortform för kilogram. I allmänspråket var denna kortform etablerad och accepterad i svenskan redan på 1800-talet.

Vad kommer innan gigabyte?

Prefixen kilo, mega, giga och tera används ibland också då man avser vad som rekommenderas kallas kibi, mebi, gibi och tebi enligt ovan.

Hur många nollor är det på en miljard?

Svar: En biljon är på svenska en miljon miljoner, d.v.s. en etta följt av tolv nollor. I amerikansk engelska, och numera oftast även i brittisk engelska, betecknar billion en miljard (tusen miljoner, d.v.s. en etta följt av nio nollor), medan svenskans användning överensstämmer med europeiskt språkbruk i övrigt.

Hur många nollor har kilo?

Kilo (förkortat k, från grekiskans χίλιοι) är ett SI-prefix som representerar 1 000. Exempel på användning: Kilogram, kg, (= 1000 gram) Kilometer, km, (= 1000 meter)

Är speciell för oss korsord?

Användarnas bidrag
  • egen,
  • egenartad,
  • annorlunda,
  • karaktäristisk,
  • udda,
  • kufisk,
  • utstående.

Kan betyda några?

Synonymer till några
  • ett par, vissa, somliga, inte många, få, ett antal.
  • Användarnas bidrag. fåtal, en del, ena, flera, enstaka.

Vad är bereder?

Betydelse: Försätta en person i tjenligt tillstånd, i lämplig sinnesförfattning, för något visst syftemål; äfven på förhand underrätta om något, på det man må hafva , tid att rätta sig derefter. Betydelse: Bildliga uttryck, motsvarande Verka eller Orsaka.

Ordlista aktier – Vad betyder orden? Lär dig aktier

Kjell-TV – Vad är spänning, ström och resistans? (Hur funkar det?)

VAD BETYDER DINA DRÖMMAR?

Lämna en kommentar