Vad betyder gn på snapchat?

Vad betyder GN på svenska?

GN, eller Gastronorm som förkortningen står för, är ett globalt använt system som redovisar yttermåtten på olika kantiner.

Vad betyder GN på engelska?

Tietgen, a Danish industrial mogul who established the Great Northern Telegraph Company (GN) in 1869. Jabras berättelse börjar med en man som heter C.F. Tietgen, en dansk industrimogul som 1869 startade företaget Great Northern Telegraph Company (GN).

Vad betyder LOL i text slang på Internet?

LOL – Laugh Out Loud

När något är roligt kan man skriva LOL som betyder att man skrattar högt!

Vad är förkortningen på GM?

Vad är genmodifierat (GM)? GMO är en förkortning av genetiskt-modifierad-organism och täcker en rad växter, bakterier och annat som har fått deras arvsmaterial (deras gener) ändrade, antingen genom att man har tagit bort eller tillfört en extra gen eller genom att man har ändrat på en existerande.

Vad betyder LOL på Snapchat?

LOL betyder ”skratta högt” eller ”skrattar högt”. Det betyder att något är roligt eller gjort dig skratt. Det är en av de mest kända akronymerna på Internet och används i nästan alla delar av webben.

Vad betyder AFK på svenska?

Initialförkortningar förekommer flitigt i datorvärlden. AFK är en av de senaste i raden. Den står för away from keyboard, och betecknar den krympande tid som inte tillbringas framför datorns tangentbord. Om man förut brukade råkas IRL (in real life, ’i verkliga livet’), möts man nu i stället AFK.

Vad betyder yolo på svenska?

Yolo är en akronym, dvs. en förkortning som är bildad av begynnelsebokstäverna i flera ord, i det här fallet you only live once, du lever bara en gång. Man kan på sätt och vis jämföra det med det latinska uttrycket carpe diem, fånga dagen.

TECKEN PÅ ATT DIN CRUSH GILLAR DIG PÅ SNAPCHAT | DEL 2

*POLISANMÄLD* GÖR SLUT med MIN FLICKVÄN på SNAPCHAT

HUR MAN FLIRTAR PÅ SNAPCHAT

Lämna en kommentar