Vad betyder ie?

Vad betyder IE på svenska?

i.e.” på svenska

dvs. d.v.s.

Vad betyder TSYM?

tsm betyder tillsammans. används i skrift, t. ex facebook eller sms.

Vad betyder eg på engelska?

e.g. [förkortning] till exempel {prep.}

Hur förkortar man det vill säga?

Förkortningar
Förkortning Uttydning
dual. dualis
duv. term rörande brevduvor och duvavel
dvs. det vill säga
dyl. dylikt

237 rader till

Vad innebär TSM?

TSM är svensk ishockeys tävlingssystem. Här sker all serieadministration, det är också register för samtliga spelare, tränare, domare och föreningsledare. Varje förening har en eller flera användare som har behörighet att jobba i TSM.

Vilket land är eg?

e.g. – en förkortning av latinets exempli gratia. . eg – nationell toppdomän för Egypten.

Vad är ett EG land?

EG är en förkortning för Europeiska gemenskaperna. Samarbetet inom EG inleddes på 1950-talet mellan sex länder. EG ingår idag som en del av EU. I EG-delen ingår bl a EU:s jordbrukspolitik, regionalpolitik, konkurrenspolitik och EMU.

Hur skriver man till exempel förkortning?

Till exempel kan förkortas på två sätt: t. ex. t ex.

Partikelverb med hålla | Phrasal verbs ie Hålla på | Swedish2go | Learn Swedish

Vad betyder utländsk påverkan?

Vad betyder LVU?

Lämna en kommentar