Vad betyder ig?

Vad betyder IG? Termen IG har en dubbel betydelse, eller åtminstone har den fått en dubbel betydelse på senare tid. IG kan antingen betyda ”jag antar” eller, på senare tid, ”Instagram” – betydelsen kommer att vara beroende av sammanhanget det används i.

Vad är förkortningen på IG?

Ig, förkortning för immunglobulin, se antikropp.

Vad är IG på svenska?

IG – det lägsta betyget i den svenska målrelaterade betygsskalan, se Icke Godkänd. IG – IATA:s flygbolagskod för Meridiana. IG Farben – en tidigare tysk kemi- och läkemedelskoncern. IG Markets – ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument.

Vad betyder SH på Instagram?

”same here”, vilket på svenska blir ”samma här”.

Vad menas med FB?

Förkortning för ”Flashback” eller ”Facebook”. Båda är två mycket stora internethemsidor. Har du sett den nya tråden på FB?

Vad är Li?

Litium, uttal: li’t(s)ium (latinskt namn Lithium), är grundämne nummer tre (3) i det periodiska systemet. Litium tillhör gruppen alkalimetaller och har kemiskt tecken Li.

IG som plattform – Avsnitt 01

Vad är det viktigaste på börsen? (11 maj 2022)

Instagram hacks & tips på svenska

Lämna en kommentar