Vad betyder implementera?

Föreslå en synonym eller ett motsatsord till implementera. | Nytt ord?

Hur böjs implementera?
verb
aktiv passiv
grundform att implementera att implementeras
nutid implementerar implementeras
dåtid implementerade implementerades

5 rader till

Vad menas med implementering?

Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet. Implementering tar tid. Ibland kan det ta flera år innan en ny metod har integrerats och blivit en del av det ordinarie arbetet.

Hur stavas implementera?

Föreslå en synonym eller ett motsatsord till implementera. | Nytt ord?

Hur böjs implementera?
verb
aktiv passiv
grundform att implementera att implementeras
nutid implementerar implementeras
dåtid implementerade implementerades

5 rader till

Vilka fyra områden är grunden för implementering av ny kunskap?

Implementeringsprocessen går att beskriva som fyra faser:
  • Behovsinventering. Förändringsarbete bör starta med en inventering av vilket behov man har av nya metoder.
  • Införande. …
  • Användning. …
  • Vidmakthållande.
4 maj 2019

Hur implementerar man nya förslag?

Viktiga faktorer för att lyckas med implementering är kompetens hos medarbetarna, en stödjande organisation, ett effektivt ledarskap och metodtrohet. Tillsammans med metodtrohet skapar dessa faktorer bättre förutsättningar för att implementeringen av metoden ska lyckas.

Vad menas med implementering i Projektsammanhang?

I projektsammanhang används ofta WBS (Work Breakdown Structure) för att beskriva leverabler och aktiviteter och inom agil utveckling är Epics det övergripande planeringsobjektet som bryts ner i mindre delar och planeras in iterationer av olika tidslängd.

Vad menas med införande?

Ordet införande är en synonym till införsel och import och kan beskrivas som ”det att föra in /något/ (i något)”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av införande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är Implementeringsforskning?

Implementeringsvetenskap eller implementeringsforskning är forskning kring hinder och underlättande faktorer för implementering av evidensbaserade åtgärder eller ingripanden inom hälso- och sjukvård.

Vad betyder konfigurera?

Lean del 1 Lean på riktigt!

Vet du vad FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är?

Lämna en kommentar