Vad betyder innovativ?

Ordet innovation kommer av latinets innovare, vilket betyder ”att förnya” eller ”åstadkomma något nytt”. I den nationella innovationsstrategin definieras innovation så här: ”Innovation handlar om nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer.

Vad är nytänkande?

Ordet nytänkande är en synonym till uppfinning och innovation och kan bland annat beskrivas som ”som tänker på ett nytt och fruktbart sätt, innovativ”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av nytänkande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder Innovita?

Innovate. Syftar till att odla ett entreprenörskap som ger eleverna mod och kunskap att planera, genomföra och utvärdera projekt på egen hand och tillsammans med andra.

Vad är motsatsen till innovativ?

Ordet innovation är en synonym till nytänkande och uppfinning och kan bland annat beskrivas som ”ny idé, (konstruktiv) nyhet”. Ordet är motsatsen till tradition.

Vad är svävande?

Svävande betyder ungefär detsamma som flytande.

Kan vän kallas?

Ordet vän är en synonym till täck och frände och kan bland annat beskrivas som ”person som man tycker om och har gemenskap med”. Ordet används i uttrycket ”i goda vänners lag” som betyder ”tillsammans med goda vänner”. Vän är motsatsen till fiende.

Vad är ett villospår?

Villospår betyder ungefär detsamma som avvägar.

Vad betyder det att vara entusiastisk?

Entusiastisk betyder ungefär detsamma som begeistrad.

Vad menas med konceptuell?

Begreppslig. På begreppsnivå, till skillnad från på faktanivå och på teorinivå. Ordet används på svenska vanligen om den mening och innebörd som något har, dess tankeinnehåll. Det konceptuella ligger mellan fakta och teori.

Vad är betyder Duven?

Duven betyder ungefär detsamma som olustig.

Vad är en samvetsgrann person?

Samvetsgrannhet är ett personlighetsdrag som innebär att man är plikttrogen, noggrann och bra på att planera. Samvetsgranna människor har en hög grad av självdisciplin. De drivs av en stark önskan att uppnå sina mål och att utföra sina åtaganden på bästa möjliga sätt.

Vad menas med meningsskiljaktigheter?

Meningsskiljaktigheter betyder ungefär detsamma som oenighet.

Vad betyder ordet KNAL?

Knal uttalas knal och är ett adjektiv -t -a. Knal betyder: knapp. skral.

Är de svävande Webbkryss?

Synonymer till svävande
  • flytande, flygande, glidande; vag, obestämd, oklar, otydlig, tvekande, tveksam, diffus, dunkel, luddig. motsatsord. fast, stillastående; tydlig, bestämd.
  • Användarnas bidrag. osäker.

Har en egen vals?

Ordet vals är en synonym till lögn och osanning och kan bland annat beskrivas som ”en dans i 3/4-takt”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av vals samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder innovation för en hållbar omställning inom livsmedelskedjan?

Vad innebär det att vara innovativ och hur blir jag det själv?

Malin Lindberg, innovationsforskare, Luleå tekniska universitet, intervjuas av GOEQUAL

Lämna en kommentar