Vad betyder krav?

KRAV-märket är den mest kända miljö-märkningen i Sverige. KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna. KRAV bildades år 1985 för att skapa en miljö-märkning som alla kunde lita på.

Är KRAV svenskt?

Föreningen är en svensk organisation som utvecklar regler för ekologisk odling och djurhållning, förädling och tjänster, samt regler för certifiering av dessa. Krav är en ekonomisk förening där stora aktörer på livsmedelsmarknaden såsom LRF, Arla, Coop, Ica, Lantmännen m.

Varför finns KRAV?

Renare miljö och bättre hälsa

KRAV-märkt mat produceras utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Det ger renare vatten, renare luft, bördigare jordar och ökad biologisk mångfald runt KRAV-märkta odlingar.

På vilka produkter finns KRAV?

KRAV-märket visar att en vara är ekologisk och så hållbart producerad som möjligt. Det betyder att den är producerad med hänsyn till natur, klimat, djur och människor. I mataffären kan du hitta grönsaker, frukt, kött, mjölk, ägg och mycket annat med ett KRAV-märke på.

Vart kommer KRAV ifrån?

KRAV startade 1985 vid ett köksbord i Sörmland. Pionjärerna kom från olika organisationer. Bengt Carlsson (Förbundet Naturenlig odling), Kalle Källander (Förbundet Organisk Biologisk Odling) och Gunnar Rundgren (Alternativodlarnas Riksförbund) var med och grundade KRAV.

Vem står bakom Europalövet?

Europeiska unionens ekologotyp. EU:s ekologotyp, Europalövet, är obligatoriskt på alla färdig-förpackade ekolivsmedel som framställts inom EU. Användningen är valbar för andra ekoprodukter och för ekoprodukter som importerats till EU. Gemenskapens gamla logotyp, axlogotypen, slopas så småningom.

Vad står KRAV miljömärkning för?

KRAV-märket är den mest kända miljö-märkningen i Sverige. KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna. KRAV bildades år 1985 för att skapa en miljö-märkning som alla kunde lita på.

Är varor med KRAV på sig?

KRAV är den Svenska miljömärkningen som gör det enkelt för dig som konsument att välja mat eller dryck som är uppbyggd på en ekologisk grund. Kravmärkningen innebär att företaget bakom produkten du handlar tagit sitt ansvar gällande djuromsorg, klimatpåverkan och hälsa.

Vad krävs för att en vara skall bli godkänd som Kravmärkt?

För att kunna producera KRAV-märkt mjölk ska du ha tillräckligt med tillåtet foder. Djurhållningen ska följa KRAVs regler i sex månader, under omställningstiden, innan mjölken kan bli KRAV-märkt.

Finns KRAV bara i Sverige?

Inte bara svenska produkter

KRAVs övriga regler gäller inom hela EU och EES-området (Island, Liechtenstein och Norge). Även importerade produkter och råvaror kan bli KRAV-märkta.

Är kravmärkt och ekologiskt samma sak?

KRAV-märkt mat är den mest hållbara. Den är ekologiskt producerad, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Dessutom bidrar KRAV-märkt mat till: biologisk mångfald.

Vad menas med EU lövet?

Ekomärket, eller EUlövet, är en enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter från EU. Det gör det lättare för konsumenterna att hitta ekologiska produkter och för bönderna att sälja sina produkter i hela EU.

Vilka av följande saker måste uppfyllas för att få KRAV märkning på sin odling av spannmål?

KRAV-märkt spannmål odlas inte ensidigt år efter år, utan bonden växlar mellan olika grödor – det är också bra för biologiska mångfalden. Vall (gräs och klöver) eller gröngödslingsgrödor (grödor som enbart odlas för att användas som gödsel) ska till exempel ingå i växtföljden; det håller uppe mullhalten i marken.

KRAV – Vad betyder märket?

Vad betyder KRAV-märket?

Lär dig mer om KRAV – Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat

Lämna en kommentar