Vad betyder kronofogden?

Kronofogdemyndigheten (”Kronofogden” eller ”KFM”) arbetar utefter ett tydligt uppdrag, att se till att den som har rätt att få betalt får det, tex företag eller privatpersoner, och ge stöd och råd till den som ska betala.

Vad har Kronofogden?

Vi försöker alltid utmäta det som är av minst skada för dig eller företaget. Det första vi utmäter är kontanter, pengar på banken, aktier, skatt som du eller ditt företag ska få tillbaka eller din lön. Du kan alltid berätta för oss om du har egendom som du vill att vi utmäter och säljer för att betala dina skulder.

Vad är och varför finns Kronofogden?

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Vi är omkring 2 300 medarbetare och vi finns på 32 orter i landet. På Kronofogden arbetar knappt 2 300 personer i flera olika roller.

Vad händer om Kronofogden avskriver ett mål?

51 § Avvisas eller avskrivs en ansökan om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning av kronofogdemyndigheten, är sökanden skyldig att betala skälig ersättning för svarandens kostnader i målet, om det finns synnerliga skäl för det.

Hur blir man kontaktad av Kronofogden?

Kontakta oss
 1. Ring oss: 0771–73 73 00. Från utlandet: +46 8 564 851 50. Öppet: mån–fre 08.00–16.00.
 2. Mejla oss: Ställ din fråga.
 3. Fler kontaktuppgifter: Kundservice svarar.

Hur kan Kronofogden hjälpa mig?

 1. Driva in en skuld.
 2. Genomföra en vräkning (avhysning)
 3. Få tillbaka eller ta bort egendom.
 4. Få någon att sluta göra något olovligt.
 5. Få bort den som bosatt sig på din mark.
 6. Sälja en fastighet så att du får betalt.
 7. Få ditt skadestånd.
 8. Få barnens underhåll.

Kan Kronofogden ta en lånad bil?

Kronofogden kan ta din bil – om du har lånat ut den till en skuldsatt kompis. En bestämmelse i utsökningsbalken gör gällande att en gäldenär anses vara ägare till den egendom hen har i sin besittning.

Vad kan Kronofogden hjälpa till med?

 • Driva in en skuld.
 • Genomföra en vräkning (avhysning)
 • Få tillbaka eller ta bort egendom.
 • Få någon att sluta göra något olovligt.
 • Få bort den som bosatt sig på din mark.
 • Sälja en fastighet så att du får betalt.
 • Få ditt skadestånd.
 • Få barnens underhåll.

Hur länge kan man ha en skuld hos Kronofogden?

De flesta skulder till staten preskriberas efter fem år. Men Skatteverket kan begära att preskriptionstiden ska förlängas när det gäller skatteskulder.

Vad innebär det att något är en skuld?

Skuld betyder att du är skyldig att betala eller ge någon någonting. Det kan t ex vara att du har köpt något mot faktura och då är du skyldig att betala fakturan. Då är det en skuld till den som har ställt ut fakturan. Så skuld är alltså motsatsen till fordran.

Vad händer vid avhysning?

Vi börjar med att informera den som ska vräkas (avhysas), det vill säga vi delger hyresgästen. Det betyder att hyresgästen får veta vilket datum och vilken tid vräkningen kommer att ske. Hyresgästen får också möjlighet att svara (yttra sig). Vräkningen kan ske inom fyra veckor från det att handlingarna kommer till oss.

Kan Kronofogden komma oanmäld?

Kronofogden är dock skyldig att underrätta dig om att de tänker gå in i bostaden innan de besöker den. De kommer med andra ord inte att göra något oanmält besök och ta sig in i din bostad.

Vad är den summariska processen?

Summarisk process är den gemensamma benämningen för handläggning av mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning vid tings- rätterna. Processen går ut på att den som har ett krav mot någon annan skall kunna få detta fastställt av tingsrätten på ett snabbt.

Vad är Utmätningsbeslut?

Kronofogden genomför utmätningen

Utmätning betyder att Kronofogden har beslutat att en del av den skuldsattes egendom ska användas för att få in pengar att betala skulden med. För att Kronofogden ska kunna genomföra en utmätning måste någon typ av exekutionstitel finnas.

När får man utbetalning från Kronofogden?

Den som har skuldsanering betalar varje månad enligt sin betalningsplan, förutom de två betalningsfria månaderna – juni och december. Har personen fått skuldsanering för företagare betalar hen i normala fall in till oss en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Betalning sker till vår betaltjänst.

Kan man ta smslån om man är hos Kronofogden?

Nej, det är tyvärr inte möjligt att ta ett smslån eller snabblån trots skuldsaldo hos Kronofogden. För att bli beviljad ett sms-lån krävs det i regel att du inte haft någon skuld hos Kronofogdemyndigheten på minst 6 månader.

Vad händer hos Kronofogden – till dig som möter nyanlända. Avsnitt 2

Rekordmånga ansöker om skuldsanering – så bedömer Kronofogden – Nyhetsmorgon (TV4)

Vad händer hos Kronofogden – till dig som möter nyanlända. Avsnitt 1

Lämna en kommentar