Vad betyder kvantitet?

Kvantitet är ett slags egenskap som framträder i form av mängd eller storhet och är ofta mätbar. Den tillhör en klass grundbegrepp där även kvalitet, substans, förändring och relation ingår.

Vad betyder kvalitet före kvantitet?

det att något förekommer i stora mängder; antal, mängd, storlek | :”På grund av hög ”’kvantitet”’ kan priset bli lågt.” | :”Kvalitet är viktigare än ”’kvantitet”’, så skriv hellre en [..]

Vad är lätt?

Ordet lätt är en synonym till okomplicerad och simpel och kan bland annat beskrivas som ”som har liten vikt ”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Lätt används i uttrycket ”lätt till sinnes” som betyder ”på gott humör”. Ordet är motsatsen till tung.

Vad betyder kvantitet 2?

Kvantitet II är större än kvantitet I. De två kvantiteterna är lika stora. Förhållandet mellan de två kvantiteterna kan inte entydigt bestämmas utifrån den givna informationen.

Vad är definitionen av kvalitet?

Kvalitet är värdet på de egenskaper en produkt eller en tjänst har och är en viktig faktor när kunder ska göra ett köp. Att hantera kvalitet och erbjuda en hög kvalitativ produkt är ofta avgörande för ett företags försäljning.

Vad betyder konfigurera?

Vaken – vaknar, trött – tröttnar och vad betyder ”inom”? (era frågor) SFI

”Så länge”, vad betyder det? SFI

Lämna en kommentar