Vad betyder lateral?

Vad betyder laterala sidan?

Ordet lateral är synonymt med lateral frikativa och kan bland annat beskrivas som ”belägen vid sidan om; utgående från sidan; (som suffix) -sidig”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av lateral samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är en tidsföljd?

Tidsföljd betyder ungefär detsamma som tideräkning.

Vad menas med lateralt tänkande?

Att se på ett problem från en annan människas synvinkel kan man säga är ett utmärkt exempel på lateralt tänkande. Lateralt tänkande innebär vanligtvis att man gör mentala kopplingar på tre olika sätt. Vi kan länka samman objekt genom likhet, närhet eller motsats.

Vad är utmanande?

Ordet utmanande är en synonym till våghalsig och krävande och kan bland annat beskrivas som ”provokativ, arrogant”. Ordet är motsatsen till lätt. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av utmanande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad menas med dorsal?

Dorsum är den latinska termen för rygg. Ordet står dels för hela organismen rygg men också exempelvis handens och fotens ovansida, som även på svenska benämns handrygg resp. fotrygg, och näsans kant näsryggen. Dorsal är något som har med någots ryggsida att göra.

Vad är flexion och extension?

Flexion i höften innebär att man för benet framåt liksom flexion i skuldran gör att armen förs framåt. Dorsal rörelse i sagittalplanet. Exempel: Då vi skakar hand är normalt fingrarna extenderade, liksom knäna då vi står upp. I skuldran och höften innebär extension att armen/benet förs bakåt.

Vad är renons?

Vad betyder renons? alldeles utan; vara renons på humor sakna humor || oböjl.

Vad hette examen förr?

Svensk studentexamen, som kallades mogenhetsexamen mellan 1878 och 1905, avskaffades 1968. Det firande som tidigare följt på en lyckad examen bibehölls dock av många studenter, och förvandlades till ett avslutningsfirande efter gymnasiestudier. En ny gymnasieexamen infördes i Sverige drygt fyrtio år senare.

Vad är linjärt tänkande?

Vertikalt tänkande är logiskt – A leder till B som leder till C – och kallas också linjärt tänkande. Lateralt tänkande är flackande och kan kännas som mållöst irrande, men är en avsiktlig process, en annan teknik. I vertikalt tänkande ska man kunna motivera varje steg man tar.

Vad betyder Sneddar?

Snedda betyder i stort sett samma sak som gå snett .

Är kännbara?

kännbar i ordbok från 1870

Betydelse: Som på ett smärtsamt sätt låter känna sig.

What’s the Difference Between Lateral and Medial? (preview) – Human Anatomy | Kenhub

O.LIKA – Vad betyder flerspråkighet för dig?

Vad betyder delaktighet?

Lämna en kommentar