Vad betyder lsm?

Lärarstudentmötet (LSM) är Lärarförbundet students årsmöte. Här beslutas vilka frågor vi ska arbeta med kommande år. Dessutom väljs en ny styrelse, ordförande, vice ordförande och verksamhetsrevisorer.

Vad betyder Lsm förkortning?

Lärarförbundet Students årsmöte äger rum i slutet av varje år och kallas Lärarstudentmötet, och brukar förkortas LSM. Lärarstudentmötet är Lärarförbundet Students högsta beslutande organ och där tar man beslut om handlingsplan för kommande år och väljer en ny nationell studerandekommitté och styrelse.

Vad betyder HSHS?

Hidradenitis suppurativa (HS) är en hudsjukdom som kännetecknas av inflammation i huden. Inflammationen yttrar sig som ömmande knölar, sår eller bölder i områden där det finns svettkörtlar, till exempel i armhålor, ljumskar, underlivet och på bröstet.

Vad menas med VSD?

BAKGRUND. Ventrikelseptumdefekt (VSD), även känt som kammarseptumdefekt, innebär att det föreligger ett hål mellan hjärtats kamrar. VSD är det vanligaste medfödda hjärtfelet och förekommer hos ca 0,3 % av levande födda barn.

Vad betyder igt på svenska?

IGT, förkortning för Indicazione di origine Geografica Tipica, är en italiensk vinklassificering som infördes 1992.

Vad betyder SH på Instagram?

”same here”, vilket på svenska blir ”samma här”.

Vad betyder FF i sms?

73”’ff”’.” | förkortning för fort folgende (Seiten); följande sido [..]

Vad betyder förkortningar i sms?

SMS, Short Message Service, är korta textbaserade meddelanden som sänds mellan mobiltelefoner.

Vad betyder Kdk?

Vad är kundkännedom? I kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver Penningtvättslagen sedan en tid tillbaka att verksamhetsutövare inom olika kategorier uppnår kundkännedom genom olika kontroller.

Vad menas med TDS?

Total Dissolved Solids (TDS) är mätningen av alla icke-organiska föroreningar som upplöses i ett vattenprov.

Vad gör man åt blåsljud på hjärtat?

Blåsljud från hjärtat upptäcks oftast vid en läkarundersökning och är vanligast i åldern två till fyra år. De flesta som har blåsljud har inget fel på hjärtat, får inga besvär och behöver ingen behandling.

Vad är Förmaksseptumaneurysm?

Termen förmaksseptumaneurysm innebär att septum primum är som ett stort draperi som böljar i foramen ovale, vilket vanligtvis är en delförklaring till att kommunikationen står öppen. PFO, med eller utan förmaksseptumaneurysm, kommer hos majoriteten aldrig att ge några symtom eller få någon klinisk betydelse.

Vilka är symtomen vid Högerkammarsvikt samt förklara varför de uppstår?

Kronisk högerkammarsvikt medför perifera ödem, trötthet samt nedsatt kondition, och symtomen kommer ofta smygande [17, 18]. Benägenheten att utveckla arytmi är ökad och speciellt förmaksarytmier är vanliga vid förhöjt tryck i höger förmak [18].

Vad betyder IGT vin?

Indicazioni Geografiche Tipiche, IGT

Den här kvalitetsklassen instiftades 1992, och är därmed den av alla fyra klasser som är nyast. IGT motsvarar franskans kvalitetsklass Vin de Pays. För att ett vin ska bli IGT-klassat måste det komma från en viss region, alternativt innehålla druvor från regionen.

Vad är DOCG?

Det krävs rätt mängd regn och solsken samt idealisk jord för att skapa ett perfekt vinodlingsområde. Termen DOCG-vin från Italien innebär är mer än endast Amarone och att vinet lever upp till de höga kraven från Denominazione di Origine Controllata e Garantita-reglerna. DOCG-viner anses vara de bästa av de bästa.

Vad betyder LVU?

Vad är LSS?

”Så länge”, vad betyder det? SFI

Lämna en kommentar