Vad betyder moksha?

Vad betyder ordet moksha inom hinduismen?

Inom hinduismen strävar man efter att komma ur samsara med dess kretslopp av återfödelse. Först då uppnås moksha – befrielse eller frälsning. Att återfödas är negativt. För att slippa återfödas måste all karma utplånas.

Vad är och innebär nirvana och moksha?

Det är tämligen trassligt att omfatta fenomen som nirvana och moksha med ett mänskligt förnuft. Eftersom man inom buddhismen tänker sig att all existens innebär lidande, är nirvana ett tillstånd fritt från återfödelse, lidande och begär. En sorts utsläckning, ett gott intet.

Vad händer när man uppnår moksha?

Hinduernas mål med livet är att uppnå Moksha. En hindu tror på reinkarnation (återfödelse) tills man har gjort så bra ifrån sig att sin atman uppnår Moksha, då återförenas man med Världssjälen och blir ett. Moksha kan man nästan se som de kristnas himlen. För att uppnå Moksha måste man gå olika vägar.

Vad betyder ordet hindu?

Hindu – en person från Indiska subkontinenten. Hindu – en person från Indien. Hindu – en person från Hindustan. Hindu – en talare av språket Hindi.

Vad heter hinduernas heliga byggnad?

HELIG BYGGNAD: Enligt hinduismen så behöver man inte gå till tempel för att be, man kan lika gärna be hemma. Men den heliga byggnad som finns kallas enkelt för tempel. Templen är egentligen inte byggda som samlingslokaler, utan som en bostad för guden.

Vad kallar de flesta hinduer sin religion för?

Sanatana dharma betyder ungefär ”den eviga läran” eller ”den eviga vägen”. Begreppet hinduism kommer, via persiskans Hindū, från sanskrit-ordet Sindhu, ett gammalt namn på floden Indus.

Vad innebär nirvana för en buddhist?

Inom buddhismen är nirvana det yttersta målet, vilket kan beskrivas som ett upphörande av lidande och befriande från återfödelsen. Dit kommer man genom att behärska och slutligen släcka sin “livstörst”, som beskrivs som ursprunget till allt lidande.

Vad orsakar lidandet enligt buddhismen?

Den andra ädla sanningen beskriver lidandet som en följd av våra begär. Buddha menade att det är våra begär som är orsaken till det onda. Det är vår lust och längtan efter omväxling, njutning och glädje som driver oss. Den tredje ädla sanningen talar om hur lidandet kan upphöra.

Vad är skillnaden i synen på moksha inom hinduismen och nirvana inom buddhismen?

När en hindu uppnår moksha förenas atman med världssjälen. Detta händer inte när en buddhist uppnår sitt nirvana då det i buddhismen inte finns någon gudavärld. Karma och reinkarnation är också fenomen som återkommer i de båda troslärorna. Då de båda tror på återfödelse beroende på ens karma.

Vem är den vanligast förekommande avataren av guden Vishnu?

Enligt hinduisk tro kan Vishnu uppenbara sig genom att låta sig födas som människa och leva på jorden för att hjälpa människorna till rätta. En sådan gudamänniska kallas avatar. Den mest kända och älskade gudamänniskan är Krishna, som är Vishnu i en människokropp.

Hur påverkar hinduismen människors liv?

Läran om karma (se hinduismens grunder) ger hinduerna en förklaring till orättvisorna och bristen på jämlikhet i det indiska samhället. Att den ene föds och lever i fattigdom och elände medan den andre föds i lyx och överflöd kan, menar man, förklaras av människors handlingar i en föregående liv.

Hur många vägar till moksha finns det?

En hindu som når moksha når frälsning. Inom hinduismen talar vi vanligtvis om fyra vägar till frälsning.

Vad har hinduismen för symbol?

Aum (Om, ॐ eller också Udgitha, även pranava mantra), den heligaste av alla stavelser inom hinduismen, helig även för buddhister. Aum symboliserar den hinduiska världssjälen och hela universum. Enligt en uppfattning uppkom hela kosmos av den resonans som följde på att “aum” uttalades.

Vad står i Bhagavadgita?

Bhagavadgita, Krishna och bhakti

I det enorma diktverket Mahabharata ingår Bhagavadgita som skrevs omkring år 300 f.Kr. I dikten berättas om guden Krishna och den osjälviska kärleken bhakti. Krishna är guden som lär människorna att leva i kärlek (bhakti). Krishna avbildas ofta som en ung och vacker man.

Hur kom hinduismen till?

Det finns ingen person – ingen Jesus, Muhammed eller Buddha – som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. Induskulturen är som störst mellan 2600 och 1900 fvt.

HINDUISM 2: Samsara och Moksha

Vad är grejen med hinduism?

Hinduismen förklarad | RELIGIONSKUNSKAP | Gymnasienivå

Lämna en kommentar