Vad betyder na?

N/A är en engelsk förkortning och betyder not applicable (”inte tillämplig”) eller not available (”inte tillgänglig” eller ”finns inte”, i betydelsen ”ingen uppgift”). Det kan även förkortas med det äldre svenska ordet ej.

Vad är NA förkortning?

Vem som helst som vill sluta använda droger kan bli medlem i Anonyma Narkomaner. Medlemskap är inte begränsat till beroende som använder någon särskild drog. De som känner att de kanske har problem med droger, lagliga eller olagliga, inklusive alkohol, är välkomna i NA.

Vad står KMT för?

K.M:t, förkortning för Kunglig Majestät.

Vad betyder TBT på svenska?

Ett relativt nytt fenomen på sociala medier är en återkommande post på torsdagar som kallas Throwback Thursday, hashtag #TBT, #Throwback Thursday eller enbart #Throwback. Throwback Thursday betyder att man tar en titt i fotoalbumet för att se hur det såg ut för några år sedan.

Vad står TBA för?

TBA är en förkortning för den engelska: frasen ”To Be Announced” som fritt översatt betyder ”meddelas senare” eller ”kommer att tillkännages”. Förkortningen används ibland även på svenska.

Vad betyder n a på Flightradar?

N/A betyder inget annat än att ankomstflygplatsen är okänd.

Finns ej förkortning?

N/A är en engelsk förkortning och betyder not applicable (”inte tillämplig”) eller not available (”inte tillgänglig” eller ”finns inte”, i betydelsen ”ingen uppgift”). Det kan även förkortas med det äldre svenska ordet ej.

Hur skriver man förkortningen Bland annat?

med punkter eller bl a med mellanslag? Svar: Båda skrivsätten är korrekta, men vi rekommenderar bl. a.

Vad betyder LOL i sms?

LOL = Laughing out loud (skrattar högt)

Vad betyder Tbx på svenska?

Förkortning för ”Tillbaka”. Vänta kommer snart tbx! Nu är jag tbx!

Vad är TBT färg?

Tributyltenn (TBT) har använts i äldre båtbottenfärger och har långlivade skadliga effekter i vattenmiljön. Det är svårnedbrytbart, hormonstörande och ger skadliga effekter på organismers immunförsvar och reproduktionssystem vid mycket låga halter.

Vad menas med Fof?

FOF [förkortning]

fond-i-fond {utr.} fondandelsfond {utr.}

Vad är TBA träning?

TBA, tillämpad beteendeanalys, är den behandlingsform som är bäst vetenskapligt dokumenterad när det gäller barn med autismspektrumtillstånd, ast. Kärnan i metoden är att skapa motiverande inlärningssituationer där barnet upplever framsteg. – Man tittar mycket på miljön kring barnet.

Vad är förkortningar på engelska?

förkortning
Huvudsakliga översättningar
Svenska Engelska
förkortning abbreviation
contraction

VAD BETYDER DINA DRÖMMAR?

De 5 p:na – Marknadsmix

De 4 A:na i demensvård

Lämna en kommentar