Vad betyder namnet helena?

Helena är ett grekiskt namn med betydelsen ’den lysande, strålande’. Namnet kan också ursprungligen vara bildat till ett ord i sanskrit, sarama ’himlafödd’. Helena kom till Sverige genom Inge den äldres ryska hustru (död i början av 1100-talet). Hélène (äldst belagt 1810) är en fransk form av Helena.

Hur många Helena finns det i Sverige?

Kortformer av namnet är Lena (namn) Lena, Ellen och Elin. Andra varianter är Helene och Elena. Namnet var mycket vanligt på 1970-talet, men har sedan dalat i popularitet. Totalt fanns 31 december 2005 82 937 personer i Sverige med namnet Helena varav 27 321 med det som tilltalsnamn.

Hur många heter Holmberg i efternamn?

Det finns 12 750 personer i Sverige som heter Holmberg i efternamn. Det finns ingen (eller som mest en) person som heter Holmberg i förnamn. Källa: SCB. Antal personer med efternamnet 2021-12-31.

Vad står namnet Anna för?

Anna är en grekisk form av hebreiskans channā ’nåd’ (se Hanna). Det kan också vara ett i flera språk förekommande ord med betydelsen ’mamma’. Anna var ett modenamn i Sverige under senmedeltiden, sannolikt på grund av en ökande kult av den heliga Anna.

Vad står Peter för?

Betydelse: Peter, mansnamn, är en engelsk form av det latinska namnet Petrus som härstammar från det grekiska namnet Petros. Petros är en översättning av det arameiska namnet Kefas som betyder ”klippa”.

Hur många Ahmed finns i Sverige?

Ahmed är ursprungligen arabiskt mansnamn som betyder en stor och stark ledarepå svenska”. Det finns i Sverige 11408 män som har förnamnet Ahmed. Namnsdag saknas i svenska kalendern. Det finns även 5035 Kvinnor som har namnet.

Hur många Helena finns det i världen?

81 808 kvinnor heter Helena i förnamn. Av dessa har 27 267 Helena som tilltalsnamn. Snittåldern är 50.5 år.

Hur många bär efternamnet?

I Namnsök ingår namn i den folkbokförda befolkningen 31 december 2021. Endast namn som minst två personer har visas. Sökning kan göras på förnamn eller efternamn var för sig, men inte kombinationer av för- och efternamn.

Hur många i världen heter potatis?

Här presenterar SCB listan över de 10 märkligaste förnamnen som föräldrar gett sina barn: 1 pojke heter Potatis.

Hur många heter Valentine i Sverige?

8 900 män heter Valentin i förnamn. Av dessa har 1 093 Valentin som tilltalsnamn. Snittåldern är 22.9 år. 45 kvinnor heter Valentin i förnamn.

Hur många heter Anna i Sverige 2021?

Hur många heter Anna i Sverige? 300 151 kvinnor heter Anna i förnamn. Av dessa har 97 333 Anna som tilltalsnamn.

Hur många kvinnor heter Anna i Sverige?

År 2020 fanns det totalt 100 259 kvinnor med namnet Anna som tilltalsnamn, vilket gör det till Sveriges vanligaste tilltalsnamn bland kvinnor. Motsvarande siffror för Ann var 14 812 och för Anne 9 132. Namnsdagen för Anne i Finland och Anna i Sverige är 9 december, den så kallade Annadagen.

Vilka har namnsdag den 9 december?

Anna, Ann och Annie hade namnsdag den 9 december!

Hur vanligt är namnet Peter?

113 558 män heter Peter i förnamn. Av dessa har 61 872 Peter som tilltalsnamn. Snittåldern är 53.7 år. 35 kvinnor heter Peter i förnamn.

Var kommer namnet Petter ifrån?

Petter, mansnamn, norsk och även svensk form av grekiskans Petros. Namnet kom till Sverige med kristendomen och aposteln Petrus, vars egentliga arameiska namn – Kepa eller Kepha – betyder ”klippa”. Det kan också tänkas att Petter härstammar från Peter, en engelsk form av Petrus som betyder just ”klippa”.

Har Peter Jöback några barn?

Helena – Ted Gärdestad

Helena

Ted Gärdestad – Helena (Musikvideo)

Lämna en kommentar