Vad betyder osteoporos?

Osteoporos kännetecknas av försämrad skelettmikroarkitektur, nedsatt bentäthet som leder till skelettförsvagning och ökad risk för frakturer. Osteoporos med frakturer har blivit en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Skandinaviska kvinnor och män har den högsta kända risken för fraktur i höft och kotor.

Vad betyder Benskör?

Osteoporos, eller benskörhet på svenska, är ett tillstånd där hela skelettet successivt försvagas. Till följd av detta drabbas patienten av frakturer vid relativt ringa trauma, såsom fall i samma plan.

Vad är benmassa?

Bentäthet, benmineraldensitet eller benmassa (BMD) är ett med vanligen absorptionsfotometri eller röntgen uppskattat mått på hur mycket mineralmassa som skelettets benvävnad består av. Låg bentäthet ökar risken för frakturer.

Hur öka bentätheten?

Viktbärande träning såsom hopp, aerobisk träning, uthållighets- och styrketräning har störst effekt på bentätheten. Ökat intag av kalcium, främst från mjölkprodukter, tycks öka bentätheten hos barn och tonåringar men effekten på den slutliga benmassan är otillräckligt undersökt.

Vad får män benskörhet av?

Benskörhet beror på att balansen mellan nedbrytningen och uppbyggnaden av kroppens skelett är rubbad, så att mer ben bryts ner än vad som återbildas. Sjukdomen är vanligast hos den som är i klimakteriet. Det beror på minskad mängd av könshormonet östrogen. Benskörhet brukar även kallas osteoporos.

Vad är Urkalkat skelett?

Behandling av benskörhet kräver både läkemedel och livsstilsförändringar. Läkemedel hindrar nedbrytningen av benceller vid osteoporos. Du får också ta tillskott av D-vitamin och kalcium för att minska risken för ett urkalkat skelett. Livsstilsförändringar innebär att öka fysisk aktivitet.

Hur får man ett starkt skelett?

Solljus, alger och kosttillskott

Vitaminer behövs med för skelettets skull. De två som är extra värda att lyfta då är vitamin D och vitamin K. Vitamin D har flera olika funktioner för din skeletthälsa, en av dem är att vitaminen behövs för att kroppen lättare ska kunna ta upp kalcium.

Kan man träna skelettet?

Den goda nyheten är att man inte behöver träna på elitnivå för att få ett starkt skelett – vanlig motionsträning duger bra bara den sker regelbundet. Bäst effekt får man dock av träningsformer som belastar skelettet, som exempelvis jogging – men också spinning.

Kan man träna upp benskörhet?

Därför finns det indikation för fysisk aktivitet till patienter med osteoporos både för att stärka skelettet och för att förebygga fall. Osteoporos innebär i sig ingen kontraindikation för fysisk träning men vid fraktur bör man avvakta med fysisk träning tills frakturen har läkts.

Kan man bota benskörhet?

Vid benskörhet och ökad risk för benbrott är det vanligt att få ett läkemedel ur gruppen bisfosfonater. Det kan vara i form av dropp direkt i blodet eller som tabletter. Bisfosfonater har bra effekt när det gäller att förebygga benbrott.

Hur blir skelettet starkare av träning?

När vi tränar tvingar vi musklerna och skelettet att utvecklas och anpassa sig till att klara av de ökade påfrestningarna som blir vid träning. När vi tränar känner osteocyterna av detta och signalerar till skelettets osteoblaster att öka produktionen av benmassa, så att hållfastheten bibehålls och förstärks.

Vad är normal bentäthet?

Normal bentäthet ger i vanliga fall ett T-score som ligger över -1. Ett T-score mellan -1 och -2,5 brukar tyda på låg bentäthet (vilket kallas för osteopeni) och ett T-score på -2,5 eller lägre betyder att du har osteoporos.

Vad är bäst mot benskörhet?

Förstahandsval vid läkemedelsbehandling av osteoporos är bisfosfonater, zoledronsyra för infusion eller alendronat/risedronat peroralt. Effekten av bisfosfonater kvarstår lång tid efter utsättandet.

Var går gränsen för benskörhet?

Utifrån detta koncept har WHO definierat två gränser: Osteopeni när patienten ligger mellan 1 och 2,5 SD under medelvärdet för referensen. Osteoporos när patienten ligger 2,5 SD eller mer under medelvärdet för referensen. Begreppet ”manifest osteoporos” innebär en bentäthet under −2,5 SD samt benskörhetsfraktur.

Hur allvarligt är benskörhet?

Benskörhet är en skelettsjukdom som innebär att tätheten och den mikroskopiska strukturen i benvävnaden har blivit försämrad. Sammantaget gör det att skelettet blir skörare och håller sämre, vilket ger en ökad risk för frakturer (benbrott) och sprickor även vid låg belastning.

Vad ska man äta om man har benskörhet?

Mejeriprodukter innehåller kalcium som är lätt för kroppen att ta till sig och är även rika på protein och spårämnen som är bra för benhälsan. Fisk med mjuka ben, som sardiner och lax är också bra kalciumkällor, liksom grönsaker som broccoli, grönkål och bok choy, och nötter, apelsiner, aprikoser och torkade fikon.

How to Prevent Osteoporosis and What Is the meaning of Osteoporosis ? -Dr Nataraj H.M

Osteoporos / Benskörhet

Doktor Mikael: Därför blir benskörhet vanligare – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar