Vad betyder partiell ledighet?

Arbetstagaren kan förkorta sin arbetstid, dvs. vara på partiell vårdledighet, för att kunna ta hand om sitt barn, om hen har arbetat hos samma arbetsgivare i minst sex månader under de senaste 12 månaderna. Utgångspunkten är att arbetsgivaren inte kan vägra bevilja partiell vårdledighet.

Vad menas med partiell?

Partiell betyder i stort sett samma sak som delvis.

Vad betyder partiell betalning?

Ordet partiell är synonymt med delvis och kan bland annat beskrivas som ”som omfattar bara en del, ofullständig”. Ordet är motsatsen till total. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av partiell samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Är på riktigt synonym?

Riktigt betyder i stort sett samma sak som korrekt.

Vad betyder ordet episkt?

Episk används ofta i betydelsen ’storslagen’, men den egentliga betydelsen är väl ’berättande’? Svar: Grundbetydelsen hos episk är ’berättande’, och ordet är kopplat till substantivet epik, som betyder ’berättande litteratur’. Som ofta sker med adjektiv har episk frigjort sig en del från sitt substantiv.

Vad menas med partiell sjukskrivning?

Partiell sjukdagpenning stöder en arbetsoförmögen person att stanna kvar i arbetslivet och att återgå till heltidsarbete. Att återgå till arbetet på deltid är ett frivilligt arrangemang som kräver samtycke av både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Vad menas med partiell återbetalning?

En återbetalning anses vara partiell om den inte matchar artikelpriset som köparen debiterades.

Vad betyder att besätta?

Besätta betyder ungefär detsamma som förse.

Hur uttalar man partiell?

Partiell uttalas parti|ell [-tsiel´] och är ett adjektiv -t -a. Partiell betyder: del- till en del.

Är på riktigt korsord?

Synonymer till riktig
  • korrekt, felfri, rätt, just, schysst, oklanderlig, passande, adekvat.
  • sann, äkta, genuin; verklig, reell, formlig, regelrätt.
  • inte vara riktig inte vara klok, inte vara vid sina sinnens fulla bruk.

Är ett kap korsord?

Synonymer till kap
  • udde, landtunga, landspets.
  • fynd, fångst, byte, rov, förvärv, köp; kupp.
  • Användarnas bidrag. såg, klipp, fång, näs, reafynd.

Vad är en skarp?

skarp i ordbok från 1870

Betydelse: Stark och genomträngande. Betydelse: Mycket hvass. Betydelse: Hård, sträng, bitande och stickande i tal och svar.

Vad betyder delaktighet?

O.LIKA – Vad betyder flerspråkighet för dig?

O.LIKA – Vad betyder godhet för dig?

Lämna en kommentar