Vad betyder pk slang?

Politisk korrekthet, alternativt PK, är en nedsättande beteckning på en inställning där man är överdrivet noggrann med att följa rådande politiska värderingar och att följa den dominerande trenden i samhällsdebatten.

Vad är PK tjej?

På måndag den 11 maj är det pk-dagen – där pk står för politisk korrekthet. Feministiskt perspektiv ställde fyra frågor till Parasto Backman, som är en av initiativtagarna. Bland annat vill de att folk ska hylla och ta tillbaka pk-begreppet, berättar hon.

Vad är PK klimatet?

PK tar tempen på klimatjournalistiken

En okänd tonåring med en målad skylt och en önskan om att förändra världen blev ansiktet utåt för en global klimatrörelse. Och journalistiken om klimatet blev på samma gång både personorienterad och polariserad. Greta Thunbergs påverkan har varit stor – även på svensk journalistik.

Vad betyder cigg PK?

rönk. när man sitter (gärna i ett garage) och svettas på Call Of Duty och dricker energidryck (gärna powerking).

Vad är PK INR värde?

PK(INR) värdet fås fram på laboratoriet genom att dela patientens koagulationstid med normal koagulationstid. PK(INR) värdet anger hur många gånger koagulationstiden är förlängd. Observera att PK(INR) inte är ett test utan endast ett sätt att besvara analysen på.

Vanliga svenska vardagsord ”slang” för SAKER och PLATSER (del 5)

Slangord 2

Vad är politiskt korrekt i Sverige? Och vad är inte pk?

Lämna en kommentar