Vad betyder praxis?

Praxis betyder ’allmänt vedertaget bruk’ och kommer från grekiskans praxis som betyder ’handling’. Praxis kan böjas i bestämd form praxisen som ”Praxisen inom hälso- och sjukvården revideras”.

Är väl praxis korsord?

Synonymer till praxis
  • vedertaget bruk, allmänt bruk, sedvana, sedvänja, hävd, tradition, kutym, allmängiltighet, behandlingssätt, bruk, förfaringssätt, gängse bruk, regel, tumregel. motsatsord. undantag, avvikelse; teori.
  • Användarnas bidrag. norm, tumregel, sed.

Vad är gängse praxis?

Följa gängse praxis betyder rätta in sig i ledet.

Vad är ett rättspraxis?

Den kunskap om gällande rätt som kan utläsas från domskäl från de högre domstolarna. I svensk rätt är framförallt Högsta domstolen en viktig källa för rättspraxis.

Vad betyder ordet pysa?

Ordet pysa är en synonym till åka och sjappa och kan bland annat beskrivas som ”(om en gas) tränga ut genom en smal öppning”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av pysa samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder gängse preparatet?

bruklig, allmänt spridd || oböjl.

Vad betyder gängse pris?

Gängse pris betyder prislista.

Vad är en sedvänja?

Sedvänja eller sedvana kallas situationer där något brukar göras, utan att detta är bestämt i skriftliga regler. Ordet är relaterat till ord som praxis, gammal hävd och kutym.

Jag har en kundskyddsklausul – vad betyder det? – Praxis

Vad betyder det att en tvist ska lösas via skiljeförfarande? – Praxis

Vad är gig-ekonomi? – Praxis

Lämna en kommentar