Vad betyder pundare?

Vad menas med att man Pundar?

Punda betyder i stort sett samma sak som knarka.

Vad är Horsare?

Används i vardagligt tal.

Ordet knarkare är en synonym till narkoman och pundare och kan bland annat beskrivas som ”person som är beroende av eller regelbundet berusar sig med knark”.

Vad är en knarkare?

En person som utvecklat narkomani kallas narkoman, eller vardagligt knarkare. En tidigare benämning på narkomani var eufomani. Narkomani förekommer dels på illegala preparat, dels genom illegal handel med narkotikaklassade läkemedel.

Vad är brunt för något?

Brunt är ett annat namn för Hasch. Oftast riktigt tunga Zuttare som använder det slanget. Eyy bror de skulle va tungt me lite brunt.

Vilka droger klassas som narkotika?

Vilka substanser som är narkotikaklassade framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS).

Ofta delar man in dem i fyra följande huvudgrupper:
  • Cannabis (t. ex. hasch, marijuana)
  • Centralstimulerande (t. ex. amfetamin, kokain)
  • Opioider (t. ex. heroin, tramadol, fentanyl)
  • Hallucinogener t. ex. (LSD, psilocybin)

Vad är dos för drog?

En dos av amfetamin har vanligen effekt i en till två timmar, ibland längre. Några vanliga användarnamn på amfetamin är ”Tjack”, ”Uppåttjack”, ”Vaket”, ”Vitt”, ”Dos” och ”Speed”. Påsar med pulver, kapslar eller tabletter säljs illegalt.

Hur fungerar en missbrukare?

En del personer använder alkohol eller droger varje dag, medan andra kan ha långa perioder där de inte dricker någon alkohol eller tar droger eller läkemedel. En person som har ett missbruk har inte längre kontroll att bestämma över sitt beroende, det blir istället alkoholen eller drogerna som styr livet.

Hur beter sig en knarkare?

Om du lider av ett missbruk eller beroende kan du få kroppsliga symtom om du inte dricker alkohol. Du kan då bli skakig, illamående, svettig, orolig och får svårt att sova. Du kan få andra psykiska problem såsom ångest och depression.

Hur tänker en missbrukare?

Vissa blir väldigt arga, hotfulla, aggressiva, säger elaka saker och kanske börjar slåss eller slänga saker. Andra blir glada, uppåt och fulla av energi. En del blir närgångna, kramiga och kanske säger saker som den inte skulle ha sagt när den var nykter. Personen kan också pendla snabbt mellan olika känslolägen.

”Så länge”, vad betyder det? SFI

Vilka ord betyder samma sak? (synonymer, övning)

Ändå, ännu, än, fortfarande, kvar (betyder de samma sak?) SFI

Lämna en kommentar