Vad betyder rek?

Ska du skicka viktiga dokument eller värdefulla varor inom Sverige? Då kan du skicka det rekommenderat – Rek inrikes. Försändelsen lämnas bara ut till mottagaren mot en kvittens och uppvisande av legitimation. På så vis vet du att försändelsen alltid når den du vill.

Vad innehåller ett rek brev?

Rekommenderad försändelse (förkortat rek.) är en i de flesta länder förekommande tilläggstjänst till förstaklassbrev. Om brevet skickas som rekommenderat, ansvarar postoperatören för innehållet upp till ett visst belopp. Avsändaren får ett inlämningskvitto och försändelsen kvitteras av mottagaren.

Vad är Värdepost?

Ett skräppostfilter eller spamfilter är ett program som har till uppgift att automatiskt skilja skräppost (även kallat spam) från önskad e-post, så kallad värdepost.

Vad kostar rek?

Tilläggspris för skrymmande är 13,00 kr och gäller för försändelser med större tjocklek/diameter än 30 mm eller större kortsida än 250 mm. Innehållet i ett Rek får inte överstiga ett marknadsvärde om 10 000 kr (5 000 kr för betalningsmedel). * Tillägg för Rek som inkluderas i pris är 70,00 kr.

Hur lång tid tar det att få ett rekommenderat brev?

För rekommenderade brev finns ingen leveranstidsgaranti, berättar Charlotte Karlberg. – Det är bara en uppskattad leveranstid på 1–2 dagar. Det man betalar för är att det blir en försäkrad försändelse som man kan spåra.

Kan bud hämta Rek brev?

Hämtar du åt någon annan behöver du visa både din och mottagarens legitimation. Om det är ett Rek behöver dessutom båda skriva under. Vid personlig utlämning kan endast mottagaren hämta. Fullmakt och bud gäller inte.

Är Rek spårbart?

Spårbart. Följ försändelsen hela vägen till över 30 länder.

Kan man skicka guld via post?

Vi kan hjälpa dig att skicka dyrbara föremål som t ex. guld, silver, ädelstenar, mynt, sedlar eller värdepapper. När du lämnar din försändelse får du ett inlämningskvitto.

Hur gör man för att skicka rekommenderat brev?

Ska du skicka viktiga dokument eller värdefulla varor inom Sverige? Då kan du skicka det rekommenderatRek inrikes. Försändelsen lämnas bara ut till mottagaren mot en kvittens och uppvisande av legitimation. På så vis vet du att försändelsen alltid når den du vill.

Vad händer om jag inte hämtar ut ett rekommenderat brev?

Om adressaten inte hämtar försändelsen inom förvaringstiden eller vägrar att ta emot den returneras den till avsändaren via det Postis serviceställe som ligger närmast avsändarens hemadress.

Vilket är det högsta värdet ett Rek utrikes får ha?

Med Rek utrikes skickar du viktiga dokument och mindre varor upp till ett marknadsvärde på 10 000 kronor. Rek 2000 kan skickas till alla länder. Rek 10 000 kan inte skickas till ett 30 tal länder.

Är Rek försändelse?

Ska du skicka viktiga dokument eller värdefulla varor inom Sverige? Då kan du skicka det rekommenderat – Rek inrikes. Försändelsen lämnas bara ut till mottagaren mot en kvittens och uppvisande av legitimation. På så vis vet du att försändelsen alltid når den du vill.

Vad kostar det att skicka 1 kg på posten?

Pris, mått och vikt för Brev Skicka Lätt
Pris Upp till 1 kg 66 kr Upp till 2 kg 99 kr
Maxmått Längd 60 cm
Bredd+längd+höjd Max 90 cm
Minsta mått Längd 14 cm, bredd 9 cm

1 rad till

Hur lång tid tar det innan brevet kommer fram?

Vardagen efter inlämningsdagen utom i vissa geografiska riktningar (pdf) (2 dagar).

Hur mycket får ett Rek väga?

Ett brev får väga upp till 2 kg. Tjänsten Värde får dock väga upp till 20 kg. Längd + bredd + tjocklek får tillsammans vara max 90 cm. Längd + dubbla diametern får tillsammans vara max 104 cm och minst 17 cm.

Hur mycket kostar rekommenderat brev utrikes?

Brev utrikes
Max vikt i gram Pris för frimärkt Pris via Skicka Direkt
50 100 250 500 1 000 2 000 26,00 39,00 80,00 105,00 170,00 220,00 26,00 39,00 67,00 93,00 147,00 195,00

Vad är rek.ai?

O.LIKA – Vad betyder flerspråkighet för dig?

Vad betyder ”byta”?

Lämna en kommentar